petek, 29. 3. 2019

Skrbimo za mestne gozdove: sečnja na Rožniku

Na območju Rožnika bo predvidoma v ponedeljek in torek, 1. in 2. aprila 2019, potekala sečnja dreves, ki so jih določili na Zavodu za gozdove Slovenije.

Za posek je označenih 58 dreves, odstranili jih bomo zaradi sanitarnih razlogov ter zaradi nege gozda.

Sečnjo in spravilo lesa je treba opraviti tako, da bo gozd poškodovan v čim manjši meri. Še posebej je treba paziti na gozdna tla, mladje in preostalo drevje v gozdu. Po poseku bo treba urediti sečišče ter v prvotno stanje spraviti sprehajalne poti, če bodo le-te poškodovane zaradi sečnje in spravila.

Obiskovalce gozda prosimo, naj se v času sečnje izogibajo delovnemu območju in upoštevajo varnostna navodila izvajalcev ter Zavoda za gozdove Slovenije. Če se bodo kljub temu podali na to območje, naj ne nosijo slušalk, ki bi preprečile zaznavo dogajanja na delovišču. Lastnikom psov svetujemo, naj imajo pse na vrvici.