sreda, 27. 1. 2021

Skrb za prostoživeče mačke z območja Roga

Ekipa Zavetišča za zapuščene živali Ljubljana je ujela in lastnici vrnila pogrešana mačka z območja nekdanje tovarne Rog, skrbi pa tudi za varnost prostoživečih mačk na tem območju.

Kmalu po začetku rušitvenih del na območju nekdanje tovarne Rog je bila prejeta prijava, da sta v enem izmed objektov, ki je predviden za rušenje, še dva lastniška mačka. Mačka naj bila zaprta v stavbi, vendar niso vedeli natančno kje.
Zavetišče Ljubljana se je na poziv Mestne občine Ljubljana nemudoma odzvalo in na teren poslalo intervencijsko ekipo. Po večurnem iskanju so na območju nekdanje tovarne Rog uspešno ujeli obe pogrešani mački. Ob pregledu in preverjanju lastništva so ugotovili, da sta obe mački nepoškodovani, čipirani in imata znanega lastnika. Obe mački so zato neposredno na lokaciji vrnili znanemu lastniku.

Prostoživeče mačke

Na omenjeni lokaciji so v preteklosti že ulovili in po oskrbi v zavetišču v okolje vrnili 9 mačk in sicer eno leta 2008 in osem leta 2009. Štiri od omenjenih mačk so se redno zadrževale na območju Roga. Tri (črn samec ter želvovinasta in tribarvna samica) so že ujeli in so začasno nameščene v zavetišču. Še en črn maček je bil viden, vendar zaradi prostega prehajanja v in iz območja še ni ujet. Preostalih pet mačk in sicer dva oranžna samca, en tigrast in en oranžno-bel samec ter črno-bela samica se je na območju Roga zadrževalo le občasno, oziroma so se večino časa zadrževali na sosednjih lokacijah. Teh mačk v tem času niso opazili, zato obstaja verjetnost, da na območje Roga ne zahajajo več. Sočasno je bila ujeta tudi sivo-bela mačka (tudi že oskrbljena), ki pa se je sicer zadrževala na sosednji lokaciji.

Podatke o živalih črpamo iz internih evidenc, aplikacije MUCeLJ in jih usklajujemo s hranitelji, ki z zavetiščem sodelujejo.

Varnost, oziroma ulov črnega mačka, kakor tudi ostalih prehodnih prosto živečih mačk, bo tudi v naslednjih dneh zagotavljalo Zavetišče Ljubljana z neprestano prisotnostjo osebja zavetišča na lokaciji in sicer v času izvajanja rušitvenih del.
Po zaključku rušitvenih del bodo ujeti mački vrnjeni na bližnje lokacije, kjer so se zadrževali že v preteklosti in bodo zanje še naprej, v sodelovanju z Zavetiščem, skrbeli dosedanji hranitelji.

foto

Ena prvih mačk oskrbovanih v okviru projekta Prostoživeče mačke v mestu Ljubljana, ki je v oskrbi Zavetišča Ljubljana.

 

Preberite tudi: