četrtek, 25. 4. 2019

Skrbimo za mestno drevje: divji kostanj na Prulah

Zaradi zagotavljanja varnosti bomo predvidoma v četrtek, 25. aprila 2019, na Prulah odstranili divji kostanj.

Podroben arboristični pregled drevesa je pokazal, da je drevo nestabilno ter da obstaja možnost porušitve ob večjih obremenitvah, zato ga moramo zaradi zagotavljanja varnosti odstraniti.

Drevo bomo v jesenskem času nadomestili z novim.