ponedeljek, 30. 8. 2021

Skrbimo za prometno varnost

Ob začetku novega šolskega leta se na ceste vračajo otroci. Dajmo jim dober zgled in skupaj poskrbimo, da bodo njihove poti vedno varne. Samo s skupnimi močmi bomo namreč lahko dosegli cilj Vizije nič - nič mrtvih in hudo poškodovanih na naših cestah.

Redarji Mestnega redarstva MOL in policisti Policijske uprave Ljubljana že izvajajo številne preventivne aktivnosti ob začetku novega šolskega leta, katerih namen je zagotoviti varnost vseh udeležencev v prometu, še posebej pa otrok, najmlajših in najranljivejših udeležencev na cestah. Pri tem tesno sodelujejo z zavodov Varna pot ter Svetom za preventivno in vzgojo v cestnem prometu MOL. 

Mestni redarji: s preventivo za večjo varnost na cestah

avtomobil mestnega redarstva

Redarji Mestnega redarstva MOL so s pripravami na novo šolsko leto začeli že poleti. V okolici šol in vrtcev so preverili stanje prometne signalizacije ter voznike opozarjali na morebitne kršitve. Glavnina dela pa sledi v zadnjem tednu avgusta ter v začetku septembra, kjer bodo naloge mestnih redarjev osredotočene na:

 •  izvajanje meritev hitrosti s ciljem zmanjšanja števila prekoračitev hitrosti (te se bodo izvajale čez cel dan na lokacijah Zadobrovška cesta 55 in Cesta v Mestni log 45, kjer sta nameščeni stacionarni merilni napravi). Z merilnimi napravami, nameščenimi v vozila, pa bodo nadzor nad prekoračitvami hitrosti izvajali v okolici šol in vrtcev;
 • preventivni nadzor v okolici šol in vrtcev: redarske patrulje bodo posebej pozorne na vozila, parkirana na pločnikih, prehodih za pešce in kolesarske steze. Pri tem želimo voznike tudi opozoriti, da se za tako parkirana vozila lahko odredi tudi odvoz s pajkom. Na kritičnih točkah bodo mestni redarji skrbeli tudi za varno prečkanje cest, pri čemer apeliramo na vse voznike, da upoštevajo prednost pešcev ter da se ravnajo po znakih in navodilih, ki jih dajejo mestni redarji;
 • zagotavljanje varnosti otrok in nemoten potek prometa na avtobusnih postajališčih v okolici osnovnih šol, kjer poteka prenova in imajo organizirane prevoze otrok na nadomestne lokacije;
 • sodelovanje s PU Ljubljana, s posebnim poudarkom na zagotavljanju varnosti otrok v okolici šol in na šolskih poteh.

 Vse udeležence v prometu prosimo, naj bodo pozorni na otroke v prometu čez celo leto in ne le nekaj prvih dni v septembru. Samo s skupnimi močmi bomo namreč lahko dosegli cilj Vizije nič - nič mrtvih in hudo poškodovanih na naših cestah.

Policijska uprava Ljubljana: aktivnosti potekajo celo leto

Na Policijski upravi Ljubljana bomo aktivnosti v okolici šol izvajali ne samo v prvih dneh ampak preko celega šolskega leta, saj se zavedamo, da zgolj vsakodnevna skrb za varnost v prometu lahko pripomore k temu, da bodo otroci varni. Zavedamo se, da so eni najšibkejših udeležencev v prometu in jim je potrebno posvetiti posebno pozornost.

V lanskem letu je bila glede varnosti vzpostavljena tudi nova praksa – učenje na daljavo, kjer smo policisti pri vzgoji v cestnem prometu aktivno sodelovali preko spletnih učilnic. Pridobljeno znanje in prakso tako lahko nadaljujemo tudi v letošnjem letu v kolikor bo to potrebno. V lanskem letu je bila posebnost tudi »večkratni« prihod otrok v šole in smo vsakič  povečali prisotnost policistov v okolici šol in tudi medijsko izpostavljali prisotnost otrok na cesti.

prometna varnost

Kot doslej, bomo tudi letos izvajali naloge glede varovanja otrok ob prihajajočem šolskem letu. Določen del aktivnosti že poteka, saj že pregledujemo prometno signalizacijo in cestno infrastrukturo v okolici šol. Prav tako izvajamo meritve hitrosti v bližini šol, s čimer želimo opozoriti voznike, da bo na cestah kmalu več otrok.

Z vodstvi šol bomo ponovno pregledali načrte šolskih poti, ter morebitne novosti, ali novo zaznana nevarna mesta. Na vse morebitne nevarnosti bomo na sestankih posebej opozorili starše ter tako njim kot otrokom predstavili varne poti v šolo. Enako ostaja tudi sodelovanje s prostovoljci, ki v prvih dneh pomagajo pri spremstvu otrok v šolo. V okviru možnosti bomo v sodelovanju z drugimi deležniki na področju varnosti  izvedli različne preventivne aktivnosti tako na državni kot lokalni ravni, saj ocenjujemo, da ima preventivno delo dolgoročne učinke.

V dogovoru s šolami bomo izvedli predavanja o varnosti in odgovornosti v cestnem prometu. Policisti bodo nudili pomoč otrokom pri prečkanju ceste na izpostavljenih mestih, hkrati pa opozarjali voznike, naj bodo previdni, še posebej v okolici šol. Sodelovali bodo tudi pri izvedbi kolesarskih izpitov in drugih aktivnostih za večjo prometno varnost.

V prvih dneh meseca septembra bo pri varovanju otrok na širšem območju Ljubljane skupaj s prostovoljci vsak dan sodelovalo okrog 100 policistov.

Posebno pozornost bomo posvečali kontroli pri prevozih otrok. Pregledovali bomo tako organizirane prevoze kot tudi prevoze, ki jih opravljajo starši. Pomembno je namreč, da so vsa vozila tehnično brezhibna in opremljena, prav tako pa morajo vsi v vozilu uporabljati varnostne pasove, manjši otroci pa tudi ustrezne zadrževalne sisteme. Nadzirali bomo tudi otroke in mladostnike, ki bodo v šolo prihajali s kolesi, mopedi, skiroji. Preko celega leta bomo nadaljevali  z izvajanjem meritev hitrosti v okolici šol, saj je hitrost še vedno vzrok pri največjem številu nesreč.

V preteklem letu na območju Mestne občine Ljubljana, v času varovanja šolskih otrok, nismo obravnavali prometne nesreče, v kateri bi bil udeležen učenec na poti v šolo ali domov. 

Ob tem želimo izpostaviti izjemno sodelovanje s prostovoljci in mestnim redarstvom, ki so ob začetku šolskega leta prisotni na posameznih prehodih za pešce in križiščih. Mestni redarji poleg tega izvajajo meritve hitrosti na posameznih ulicah, s čimer pomembno prispevajo k varnosti naših najmlajših udeležencev v prometu.
Tudi v letošnjem letu se nam bo pridružilo 14 dijakov 3. letnika Šolskega centra za pošto, ekonomijo in telekomunikacije, ki bodo skupaj s policisti Policijske postaje Ljubljana Bežigrad prisotni na posameznih prehodih za pešce in na šolskih poteh. Takšno pomoč in sodelovanje vsekakor pozdravljamo, saj verjamemo, da so dijaki prvošolcem zelo dober zgled, pri tem pa krepijo tudi pripadnosti družbi in okolju, v katerem odraščajo, kot tudi občutek odgovornosti.

Poleg splošnega opozorila in poziva voznikom, da spoštujejo cestno prometne predpise in zmanjšajo hitrost vožnje v bližinah šol, opozorilo tudi staršem učencev prvega in drugega razreda, da je uporaba rumene rutice na poti v šolo in domov obvezna. Z rutico označimo tiste najmlajše, ki stopajo na pot aktivnih udeležencev cestnega prometa, ki jim je potrebno nameniti posebno skrb. Z nadeto rutico bodo starši poskrbeli za boljšo vidnost otrok in tako tudi za njihovo večjo varnost v cestnem prometu.

Uporaba električnih skirojev se je v zadnjem času izjemno povečala med odraslimi kot tudi mladostniki. Zavedati se je potrebno, da je vožnja z njimi brez ustrezne zaščite, predvsem zaščitne čelade, lahko izjemno nevarna. Za osebe do 18. leta starosti je zaščitna čelada obvezna, za vse ostale pa zelo priporočljiva. Vozniki električnih skirojev morajo voziti po kolesarskem pasu, kolesarki stezi ali kolesarski poti, kjer pa teh ni, lahko v naselju, kjer je hitrost vožnje omejena na 50 km/h, vozijo ob desnem robu smernega vozišča. Za vožnjo električnih skirojev je pomembno še, da morajo v nočnem času imeti spredaj žaromet za osvetlitev ceste, ki oddaja belo svetlobo in zadaj pozicijsko svetilko, ki oddaja rdečo svetlobo. Električni skiro mora imeti na zadnji strani nameščen rdeč odsevnik, na bočnih straneh pa rumene odsevnike. 

Zavod Varna pot: s skupnimi močmi do Vizije NIČ

V šolskem letu 2021/22 bomo v sodelovanju z Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Ljubljana po vrtcih in šolah izvajali preventivno-izobraževalne delavnice na področju varne mobilnosti. Programi so prilagojeni tako za izvedbo v živo kot v e-obliki.

Naše najmlajše bomo poučili o varni mobilnosti skozi lutkovno predstavo in igrano predstavo Vilko zasije na potepu za vrtce in 1. triado. Učenci 1. triade bodo vsebine varne mobilnosti spoznavali skozi delavnico 4 prometna deteljica, učenci 2. triade skozi delavnico Ju3 na cesti ter učenci 3. triade in dijaki srednjih šol skozi delavnice zv0zi in 5 x STOP je kul. V slednjih nastopajo in sodelujejo tudi vrstniki - mladi ambasadorji, ki so jih najhujše posledice prometnih nesreč zaznamovale (smrt v družini, hude poškodbe ipd.). Ob tem pa nismo pozabili na starše, ki so pomemben zgled svojim otrokom. Za njih v sklopu govorilnih ur/roditeljskih sestankov organiziramo predavanje Rdeča luč za starše. Skozi delavnico Živimo Vizijo NIČ pa ozavestimo o pomenu podajanja vsebin varne mobilnosti tudi kolektive vrtcev in šol.

Zavedamo se, da le s skupnimi močmi lahko dosežemo cilj Vizije NIČ

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu MOL

Ob začetku šolskega leta v sodelovanju z mestnim redarstvom in policijo pripravljamo in koordiniramo obsežnejšo  prometno-preventivno akcijo, namenjeno vsem udeležencem v prometu, katere namen je varovanje najranljivejših skupin udeleženih  v prometu, predvsem osnovnošolskih otrok iz prve triade. V novo šolsko leto vstopamo z znanim sloganom Varno v šolo, varno na cesto in grafično podobo rumenih rutic, ki opozarjajo na ponovno udeležbo šolarjev v prometu.

Varno v šolo, varno na cesto

Na prisotnost otrok na cesti bo opozarjalo:

 • 14 velikih uličnih transparentov na glavnih vpadnicah v mesto in drugih frekventnih mestih
 • 43 grafičnih obešank v šolskih okoliših na drogovih javne razsvetljave
 • 90 City Lightov

Akcijo SPVCP MOL  pripravljamo v sodelovanju z osnovnimi šolami,  AVP, Policijsko upravo Ljubljana, Združenjem šoferjev in avtomehanikov Dolomiti, Mestnim redarstvom, AMZS, AMD društvi in prostovoljci, v njej pa največjo pozornost namenjamo mlajšim osnovnošolskim otrokom, ter vsako leto bolj tudi njihovim staršem, da vzgajajo otroke z zgledom ob doslednem upoštevanju pravil varnega ravnanja v prometu.

Za varno pot v šolo bodo zlasti na nevarnejših prometnih mestih na poti v šolo poleg policistov in mestnih redarjev v povečanem številu prisotni številni prostovoljci, praviloma člani ZŠAM, ki jih s SPV CP MOL povezuje dolgoletno sodelovanje.

V akciji tudi letos sodelujejo:  

 • prostovoljci posamezniki; dijaki
 • uniformirani člani ZŠAM Dolomiti,
 • policisti Policijske uprave Ljubljana
 • mestni redarji Mestnega redarstva MOL
 • stalna šolska prometna služba

Vsem želimo srečno in varno šolsko leto!