četrtek, 30. 8. 2018

Skupaj skrbimo za varnost otrok na cestah

Ob začetku novega šolskega leta bodimo še posebej pozorni na otroke, najmlajše in najranljivejše udeležence v prometu. Za njihovo varnost smo odgovorni vsi, zato jih tudi z lastnim zgledom naučimo varnega ravnanja in vedenja v prometu.

Preventivne aktivnosti mestnih redarjev

Redarji Mestnega redarstva MOL ob začetku novega šolskega leta izvajajo številne preventivne aktivnosti, s katerimi zagotavljajo varnost otrok v prometu. Ob tem pa velja tudi poziv vsem udeležencem v prometu: razmislite tudi o tem, kako vi potujete po mestu, in izberite okolju in zdravju prijazno mobilnost (kolo, pešačenje in podobno).

Prvi del aktivnosti so redarji izvedli med 17. julijem in 10. avgustom 2018, ko so z namenom povečanja varnosti v okolici šol in vrtcev izvajali preventivne nadzore in opozarjali voznike na prisotnost otrok še pred začetkom šole.

Od 20. avgusta naprej poteka drugi del aktivnosti, v sklopu katerih potekajo meritve hitrosti s samodejnimi merilnimi napravami (SMN) na cestah v okolici šol in vrtcev, mestni redarji pa izvajajo tudi nadzor kršitev nepravilnega parkiranja na pločnikih, prehodih za pešce, kolesarskih stezah, katerega cilj je izboljšanje varnosti v okolici šol in šolskih poti.

Lokacije nadzora hitrosti s samodejno merilno napravo, nameščeno v službenem vozilu:

 • Črna vas 43
 • Dolenjska cesta 242
 • Jamova cesta 46
 • Streliška ulica 25
 • Zemljemerska ulica 12
 • Levstikova trg 3
 • Prule 13
 • Zadobrovška 18A
 • Jarška cesta 55
 • Dunajska cesta 392
 • Neubergerjeva ulica 7
 • Samova ulica 19
 • Derčeva ulica 1
 • Na Korošci 12
 • Celovška cesta 330

Lokaciji izmeničnega nadzora hitrosti s stacionarno samodejno merilno napravo:

 • Roška cesta 17 – meritve bomo izvajali predvidoma do 3. septembra 2018
 • Dolenjska cesta 43 – meritve bomo izvajali od 3. do predvidoma 24. septembra 2018

Aktivnosti ob začetku šolskega leta

Od 3. do 14. septembra bodo mestni redarji izvajali preventivne aktivnosti in nadzore za zagotavljanje varnosti šolarjev na šolskih poteh in v okolici šol ter vrtcev. Aktivnosti bodo potekale od 7.30 do 9.30 ure in ob koncu pouka (predvidoma od 11. do13.30 ure), oziroma glede na urnik posamezne šole.

Lokacije nadzora:

 • prečkanje Jarške ceste v križišču z Ulico Hermana Potočnika oziroma izvajanje meritev s SMN;
 • prečkanje Jamove ceste (ob št. 46) oziroma izvajanje meritev s SMN;
 • prečkanje Dolenjske ceste v križišču z ulico Galjevica – lokacija se izmenično zamenjuje z lokacijo prečkanje Dolenjske ceste v križišču z Orlovo ulico;
 • prečkanje Župančičeve ulice v križišču s Štefanovo ulico;
 • prečkanje Karlovške ceste na prehodu pri vstopu na Levstikov trg oziroma izvajanje meritev s SMN;
 • nepravilno parkiranje pri OŠ Bežigrad, Črtomirova 12

Med 17. in 28. septembrom 2018 bodo mestni redarji opravljali svoje naloge tudi v mešanih patruljah s Policijo, na podlagi Protokola o sodelovanju Mestnega redarstva MOL in PU Ljubljana.

Njihove naloge bodo predvsem nadzor nad:

 • spoštovanjem pravil in cestnoprometne signalizacije;
 • nepravilnim parkiranjem na šolskih poteh, pločnikih, prehodih za pešce, kolesarskih stezah v okolici šol;
 • nad prekoračitvami hitrosti skladno z omejitvami po priloženem razporedu;
 • omogočanjem varnega prečkanja vozišč na prehodih za pešce v okolici šol in šolskih poteh;
 • neoviranjem mestnega potniškega prometa na postajališčih, rezerviranih za ustavljanje avtobusov;
 • poseben poudarek bo namenjen tudi nadzoru nad spoštovanjem določil 41. člena ZPrCP – vožnja z vozilom na prehodu za pešce – odstopanje prednosti pešcem, uporaba mobilnega telefona in varnostnega pasu, prevoz oseb

Aktivnosti Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu MOL (SPVCP MOL)

Svet ob začetku šolskega leta pripravlja eno izmed najpomembnejših prometno-preventivnih akcij, namenjenih osnovnošolcem – Varna pot v šolo, ki bo potekala od 3. do 14. septembra.

Akcijo pripravljajo v sodelovanju z osnovnimi šolami, AVP SPVCP, Policijsko upravo Ljubljana, Združenjem šoferjev in avtomehanikov Dolomiti, POŠ-TEL, LPP in Logističnim centrom, Mestnim redarstvom, šolami vožnje in prostovoljci, v njej pa pozornost namenjajo tako začetnikom, ki prvič stopajo na šolske poti in še ne poznajo vseh nevarnosti, kot tudi ostalim osnovnošolcem, ki se po dolgih počitnicah vračajo v šole razigrani in morajo ponoviti pravila varnega ravnanja v prometu.

Na poteh v šole, oziroma na manj varnih mestih, bodo ob prihodu v šolo prisotni prostovoljci, ki bodo učencem pomagali pri prečkanju ceste na nevarnejših odsekih in s svojo prisotnostjo opozarjali voznike na posebej previdno vožnjo v okolici šol.

V akciji bodo sodelovali:

 • uniformirani člani ZŠAM Dolomiti, POŠ-TEL, LPP in Logistični center
 • policisti Policijske uprave Ljubljana
 • mestni redarji
 • stalne šolske prometne službe

Na osnovni šoli Narodnega heroja Maksa Pečarja in na Waldorfski šoli bo s pomočjo prostovoljcev in starih staršev otrok celo leto organizirana stalna šolska prometa služba.

V sodelovanju z zavarovalnicami bo SPVCP MOL vsem učencem prvih in drugih razredov zagotovil rumene rutice, simbol začetnikov v prometu. Poskrbeli bodo tudi za kresničke in odsevne trakove, s katerimi so otroci v cestnem prometu bolj vidni in zato tudi bolj opazni. S pomočjo AVP SPVCP bodo učencem prvih razredov oziroma njihovim staršem razdelili knjižico Prvi koraki v svetu prometa.

Tudi letos bodo voznike na začetek šolskega leta opozarjali s plakati »ŠOLSKA POT«, ki bodo nameščeni v vitrinah City light (postajališča LPP), na oglasnih mestih Javnega podjetja Snaga, na opralon podlagah v šolskih okoliših, na transparentih ob ljubljanskih vpadnicah, na drogovih javne razsvetljave, triopani pa bodo postavljeni tudi pred osnovnimi šolami.

Na različnih lokacijah po Ljubljani bodo postavljeni tudi preventivni radarji, ki bodo opozarjali na hitrost vožnje, umirjali promet, merili hitrost ter ugotavljali število avtomobilov na najbolj izpostavljenih nevarnih mestih pred šolami.

Varno, previdno in pravočasno na pot, naj bo motiv vseh udeležencev v cestnem prometu!

Infrastrukturne izboljšave za še bolj varne poti v šolo

Na Mestni občini Ljubljana ob vsakem projektu obnove ali gradnje cest poskrbimo, da je območje varno za vse udeležence v prometu, zlasti za najšibkejše. Novosti, ki prispevajo k večji varnosti v prometu, udejanjamo tudi skozi Celostno prometno strategijo, ki vključuje akcijski načrt tovrstnih ukrepov na infrastrukturnem, okoljskem, tehničnem, družbenem in izobraževalnem delu. Ukrepi, ki prispevajo k večji varnosti najšibkejših udeležencev v cestnem prometu, so med drugim širitev cone za pešce, širitve pločnikov, preurejeni ali novi javni prostori v soseskah, širitev con umirjenega prometa v soseskah, ureditev širokih in udobnih površin za pešce ob vpadnicah, gradnja sredinskih otokov na vpadnicah in dvignjeni prehodi za pešce, urejanje varnih šolskih poti in javnega prostora v okolici šol.

Udeležencem v prometu sta lahko v pomoč tudi portal aktualnih prometnih informacij PROMinfo ter Portal vzgoje in izobraževanja, kamor mentorji med drugim vpisujejo posebnosti glede prometa na šolskih poteh in okoliših, v interaktivni zemljevid zarišejo varne in priporočljive poti do šol ter predlagajo izboljšave.

VIZIJA 0

Župan Zoran Janković je kot prvi župan v Sloveniji ob osrednji obeležitvi svetovnega dne spomina na žrtve prometnih nesreč 2017, skupaj še z drugimi deležniki, za MOL podpisal Zavezo z javno podporo aktivnostim Vizije 0.
Vizijo 0 razumemo kot poklon vrednotam in življenju: gre za našo zavestno izbiro medsebojnega spoštovanja, kreiranja vrednot posameznika in družbe. Ko se zgodi, je prepozno. Veliko lahko naredimo prej in sami. Zato pri svojem delovanju podpiramo tudi preventivno izobraževalne programe Zavoda Varna pot.
Vizija 0 je del procesa, vzgoje, izobraževanja. Ravno s tem namenom organiziramo posvete in delavnice z učitelji in predstavniki ljubljanskih vrtcev in osnovnih šol, kjer skupaj z mentorji prometne vzgoje in različnimi deležniki izmenjujemo poglede, obravnavamo primere dobrih praks ter iščemo rešitve za izboljšave. Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu MOL je pri tem aktiven partner in soustvarjalec uresničevanja zastavljenega cilja Vizije nič.