ponedeljek, 24. 11. 2008

Skupna akcija Inšpektorata MU MOL, policije in Snage, d.o.o.

Inšpektorat MU MOL je v sodelovanju s policijo in Snago, d.o.o., pripravil akcijo skupnega nadzora ločevanja odpadkov in prezgodnjega odlaganja kosovnega materiala.

Z akcijo smo pričeli v ponedeljek, 24. novembra 2008, in bo trajala do vključno petka, 5. decembra 2008, kršitelji pa bodo kaznovani v skladu z Zakonom o prekrških.

Nadzor bomo opravljali na podlagi Odloka o javni službi zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov (Ur. l. RS, št. 102/05, 72/08); JP Snaga in Inšpektorat MU MOL bosta izvajala skupen nadzor ločevanja odpadkov na celotnem območju Mestne občine Ljubljana, policija in Inšpektorat MU MOL pa bosta nadzorovala prezgodnje odlaganje kosovnih odpadkov (občani lahko kosovne odpadke pripravijo le 24 ur pred napovedanim dnevom odvoza) v četrtnih skupnostih Center, Vič in Rudnik, v katerih bo v prvem tednu decembra organiziran odvoz kosovnega materiala.