petek, 23. 7. 2004

Skupščina Holdinga Ljubljana d.o.o.

Danes je v Mestni hiši potekalo nadaljevanje seje skupščine Holdinga Ljubljana, d.o.o., sklicane za dne 13. julija 2004, z obravnavo 6. točke sprejetega dnevnega reda.

Skupščina, ki se jo je udeležilo šest družbenikov, je z dvema glasovoma za, ki sta jih prispevala županja Mestne občine Ljubljana ter župan občine Dol pri Ljubljani in dvema glasovoma proti, sprejela predlagana sklepa, ki se nanašata na sprejem programa razpolaganja s kapitalsko naložbo javnega podjetja Energetika Ljubljana, d.o.o. v družbi Geoplin, d.d. ter na izdajo soglasja k sklenitvi konzorcialne pogodbe o skupnem nastopu pri Programu prodaje kapitalske naložbe Republike Slovenije, ki jo predstavlja 64,57% delež v družbi Termoelektrarna Toplarna Ljubljana, d.o.o.