torek, 14. 7. 2009

Slovesno odprli sosesko v Zeleni jami

Župan in direktorica Javnega stanovanjskega sklada MOL sta v torek, 14. julija 2009, v Zeleni jami uradno odprla 126 najemnih neprofitnih stanovanj JSS MOL in Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, v katera se že vseljujejo upravičenci 12. javnega razpisa za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem.

Dogodek z zanimivim kulturnim programom je potekal na ploščadi med objektoma Šmartinska cesta 58 in Pokopališka ulica 46, druženje pa se je nadaljevalo na prijetnem pikniku v Šmartinskem parku.

Stanovanjsko-poslovno sosesko v Zeleni jami sestavljajo tri stavbe; njihova skupna neto tlorisna površina (brez upoštevanja garaže) znaša 14.344 m2, od tega je 10.983 m2 stanovanjskih površin (stanovanja, shrambe, balkoni, lože…), 580 m2 poslovnih površin, 2.781 m2 pa odpade na tehnične in komunikacijske površine (skupna raba) v stanovanjsko-poslovnem delu. Neto tlorisna površina garaže znaša 3.242 m2, skupaj s površinami, namenjenimi skupni rabi (dovozne rampe in stopnišča), pa 7.940 m2.

Investitorja Javni stanovanjski sklad MOL in Stanovanjski sklad RS sta v novozgrajenih stavbah pridobila 126 neprofitnih najemnih stanovanj (v lastniškem deležu 50 : 50) in 7 poslovnih prostorov (v pritličju stavb A3 in B1), katerih lastnik je JSS MOL. Od skupnega števila stanovanj je 10 stanovanj prilagojenih za gibalno ovirane osebe. V treh kletnih etažah je predvideno skupaj 257 parkirnih mest, od tega 25 za gibalno ovirane osebe.

Skupna investicijska vrednost je okvirno 15.420.605,00 evrov in se bo minimalno korigirala na osnovi končnega obračuna.