četrtek, 29. 10. 2009

Šmartinski park

V sredo, 28.10.2009, je župan Zoran Janković odprl prenovljeno parkirišče ob Plečnikovih Žalah.

S prenovo parkirišča z 87 parkirnimi prostori se je zaključila 2. etapa II. faze urejanja Šmartinskega parka.

2. etapa projekta obsega ureditev območja za pokopališkim zidom vse do PST: odstranitev vrtičkov, ureditev poti ob zidu, urbana oprema in javna razsvetljava. Sočasno je bila v sodelovanju z JP Žale in soglasju z ZVKDS izvedena tudi prenova pokopališkega zidu in stranskih pokopaliških vrat.

Skupni strošek ureditve 2. etape II. faze Šmartinskega parka (s sanacijo vzhodne fasade ob Žalah in ureditvijo parkirišča Žale) znaša 772.382,52 EUR z DDV.