ponedeljek, 7. 3. 2022

Snemali bomo občinske ceste

Na območju Mestne občine Ljubljana bo predvidoma do 15. maja 2022 potekalo snemanje kategoriziranih občinskih cest, ki ga izvaja podjetje Flycom Technologies.

Snemanje cest bo potekalo v okviru projekta Zajem in obdelava podatkov o stanju cestnega omrežja ter pripadajočih ureditev v upravljanju MOL, s katerim urejamo in osvežujemo podatkovno bazo o cestah in cestnih sredstvih. 

Z ažurnimi podatki do učinkovitejšega razvoja

Z mobilnim zajemom prostorskih podatkov bomo pridobili natančen in realen vpogled v stanje javne prometne infrastrukture v upravljanju MOL. Izboljšali bomo svoje baze podatkov in evidence, podatki pa bodo pripomogli k bolj učinkovitemu procesu upravljanja, načrtovanja in razvoja ter varstva občinskih cest, infrastrukture in prometa.
Pridobljeni podatki, ki v celoti ne bodo javno dostopni, bodo pred uporabo ustrezno anonimizirani. Smiselno jih bomo vključili v skupno digitalno platformo MOL, ki bo omogočala in spodbujala razvoj novih storitev v dobrobit občank in občanov ter deležnikov na tehnološkem, vsebinskem in poslovnem področju.
To je še en korak naprej pri izboljševanju storitev MOL in razvoja v smeri t. i. pametnega mesta.

Snemalno vozilo

Snemanje bo potekalo z vozilom dacia duster kovinsko oranžne barve s črno zapisanim imenom podjetja. Na vozilu bodo nameščeni različni senzorski sistemi in svetlobni napis o dejavnosti (“snemanje cest”).

Udeležence v prometu in uporabnike prostora prosimo za potrpežljivost med izvedbo projekta.

Preberite tudi: