ponedeljek, 10. 12. 2018

Sobotno dežurstvo v Zdravstvenem domu Ljubljana

Vodstvi UKC Ljubljana in Zdravstvenega doma Ljubljana sta se dogovorili za nadaljnje delo in spremljanje sobotnega dela v enoti Splošna nujna medicinska pomoč ZD Ljubljana na Bohoričevi ulici 4.

Na podlagi dogovora med Zdravstvenim domom (ZD Ljubljana) in Univerzitetnim kliničnim centrom (UKC Ljubljana) se vodstvi obeh ustanov strinjata, da bodo po združitvi sobotne dnevne dežurne službe za odrasle ZD Ljubljana v Službi za nujno medicinsko pomoč (SNMP) na Bohoričevi 4, obremenjenost urgentnega bloka UKC Ljubljana ob sobotah skrbno spremljali. V primeru izjemnega povečanja pritoka bolnikov bodo v ZD Ljubljana ponovno zagotovili dodatno dežurno ambulanto med 7. in 19. uro na drugi lokaciji izven UKC Ljubljana.

Po prvem sobotnem dnevu dežuranja na SNMP sta vodstvi UKC Ljubljana in ZD Ljubljana preverili, kako je delo na ta dan potekalo. Po prisotnosti obeh vodstev na lokaciji in oceni dogajanja tako v čakalnicah kot v ambulantah ter po pregledu števila obiskovalcev, ki so iskali nujno medicinsko pomoč, so ugotovili, da število obiskovalcev ni preseglo števila bolnikov, ki nujno službo obiskuje že leta ob nedeljah ali praznikih, ko je služba organizirana tako, kot je sedaj tudi ob sobotah. Vodstvo obeh institucij zagotavlja, da bo dežurno službo prilagajalo potrebam pacientov, da bodo ustrezno in kakovostno obravnavani.