petek, 30. 5. 2014

Socialni servis

Zavod za oskrbo na domu Ljubljana, ki izvaja javno službo pomoč družini na domu, je v letošnjem letu ponudil dodatno socialno varstveno storitev - socialni servis.

Anketa o zadovoljstvu uporabnikov s storitvijo pomoč na domu je pokazala, da so meščanke in meščani Ljubljane s storitvijo zadovoljni, zato so se v Zavodu za oskrbo na domu (ZOD) odločili za širitev dejavnosti na področje socialnega servisa.
Ponudba je bila zelo lepo sprejeta, saj so se uporabnice in uporabniki takoj začeli zanimati za dodatno storitev in jo v vse večjem številu tudi naročajo.

ZOD izvaja storitev socialnega servisa za osebe, ki potrebujejo pomoč pri hišnih in drugih opravilih, v primeru invalidnosti, starosti ali kronične bolezni, če se ne morejo oskrbovati ali negovati sami, v primeru otrokovega rojstva, bolezni, v primeru nesreč ter v drugih primerih.

Socialni servis zajema dve skupini opravil in sicer:
- pedikuro, frizerstvo, čiščenje, šivanje, likanje, kuhanje kosila, generalno pospravljanje in pomivanje oken, manjša hišna popravila, ročno pranje perila, vzdrževanje vrta in okolice … za ceno 10,00 EUR na uro in
- druženje, spremstvo pri različnih obveznostih ali dejavnostih, varstvo v času odsotnosti svojcev, branje, nakupi na tržnici, v trgovini, skrb za higieno in prehrano hišnih ljubljenčkov… za ceno 7,11 EUR na uro.

Ob tem velja poudariti, da pedikuro izvajajo kvalificirane pedikerke (NPK), frizerske storitve pa nekatere izučene frizerke in socialne oskrbovalke, ki so se usposabljale za tovrstne storitve.

Podrobnosti si lahko ogledate na spletni strani www.zod-lj.si ali pokličete na telefonsko številko 01 23 96 502.