torek, 11. 12. 2018

Sodelujte na festivalu Junij v Ljubljani 2019

Izvajalce umetniških projektov in programov vabimo k oddaji programskih predlogov za sodelovanje na festivalu Junij v Ljubljani 2019. Predloge zbiramo do 15. januarja 2019.

Festival Junij v Ljubljani je tradicionalna vsakoletna prireditev na Kongresnem trgu, s katero obiskovalcem omogočimo brezplačen ogled vrhunskih umetniških stvaritev s področij plesa, gledališča in glasbe.

Festival pomembno prispeva k promociji kulturnih dogodkov ter približuje kulturo in umetniško ustvarjanje najširšemu krogu občinstva. Dopoldanski in popoldanski dogodki so namenjeni otrokom in mladini, večeri pa vrhunskim kakovostnim umetniškim dogodkom. V okviru festivala pripravljamo tudi tematske dneve (Baletni dan, Dan za rock, Dan za ples, Impro dan, Cirkuški dan in Praznik glasbe,…), s katerimi posebej izpostavimo določeno umetniško zvrst.

K prijavi vabimo izvajalce kulturnih vsebin s področij glasbe, plesa in gledališča (prednost imajo muzikali) ter izvajalce otroških predstav, ki jim ponujamo:

  • brezplačno uporabo odra (mere odra: 19m x 16m)
  • tehnično podporo in opremo
  • oglaševanje v sklopu celotnega festivala
  • kritje izvedbenih stroškov

V svoje predloge vključite naslednje informacije:

  • opis programa (naslov, zvrst, čas trajanja)
  • ocena stroškov
  • informacije o prijavitelju
  • kontaktna oseba in kontakt

Predloge zbiramo do 15. januarja 2019.

Pošljete jih lahko na elektronski naslov junij@ljubljana.si
oziroma na naslov:
Mestna občina Ljubljana, Oddelek za kulturo
Ambrožev trg 7
1000 Ljubljana

Za dodatna pojasnila lahko pokličete tudi na telefonsko številko 01 306 48 45.