četrtek, 6. 9. 2018

Sodelujte v nagradni anketi regionalne Celostne prometne strategije

V okviru Celostne prometne strategije Ljubljanske urbane regije vas vabimo vas k sodelovanju v nagradni spletni anketi, s katero želimo pridobiti podatke o stališčih in željah glede urejanja vseh vrst prometa. Anketo lahko izpolnite le še do ponedeljka, 10. septembra 2018.

Po sprejetju Celostne prometne strategije (CPS) MOL, ki kot strateški dokument za načrtovanje prometa s poudarkom na spodbujanju trajnostne mobilnosti v Ljubljani določa tudi konkretne ukrepe na tem področju do leta 2027, smo julija letos pristopili še k izdelavi CPS Ljubljanske urbane regije (LUR), v okviru katere pripravljamo temelje za nadaljnje dolgoročno načrtovanje prometa v regiji. Prebivalcem osrednje Slovenije in drugim vozačem v tem območju želimo tako ponuditi še boljše, učinkovitejše in bolj raznolike načine mobilnosti, ki bodo pripomogli k uresničevanju zastavljenih ciljev in s tem k višji kakovosti bivanja v regiji.

Pripravili smo spletno anketo, s katero želimo pridobiti podatke o stališčih in željah glede urejanja vseh vrst prometa (hoja, kolesarjenje, javni, avtomobilski in mirujoč promet) predvsem na ravni regije, seveda pa tudi znotraj posamezne občine. Izpolnite jo lahko le še do ponedeljka, 10. septembra 2018, zato vas ponovno vabimo k sodelovanju, ki ga bomo tudi nagradili.
Izmed anketirancev, ki so se oz. se bodo odločili sodelovati tudi v nagradnem delu ankete, bomo predvidoma 13. septembra izžrebali osebo, ki ji bomo na dogodku »Parkirišče je lahko tudi tržišče« v okviru Evropskega tedna mobilnosti 2018 podarili zložljivo mestno kolo, in več kot 20 tistih, ki bodo prejeli različne nagrade Ljubljanskega potniškega prometa in Slovenskih železnic (bone za popust, brezplačne vozovnice, majice ipd.).

Izpolnite anketo.

Vabljeni k sodelovanju!