petek, 26. 10. 2018

Sofinanciramo različne programe in projekte

Na naši spletni strani smo objavili javne razpise za sofinanciranje projektov in programov z različnih področij za leto 2019.

Javni razpis za izbor kulturnih projektov za leto 2019 

Predmet razpisa je sofinanciranje kulturnih projektov na področjih uprizoritvenih umetnosti, glasbenih umetnosti, vizualnih umetnosti, intermedijskih umetnosti, kulturno – umetnostne vzgoje, knjige in izvedbe prvih večjih kulturnih projektov, ki bodo na območju MOL izvedeni v letu 2019.
Za sofinanciranje kulturnih projektov v letu 2019 je predvidenih okvirno 570.000 evrov, podprli pa bomo približno 100 projektov.
Rok za prijavo je do 28. novembra 2018, do 24. ure, podrobnosti razpisa najdete tukaj.


Javni razpis za sofinanciranje projektov za leto 2019 in programov za obdobje od 2019 do 2021 s področja mladinskega sektorja

Razpis je sestavljen iz dveh delov:
• sofinanciranje programov mreže Mladinskih centrov Ljubljana v letu 2019 v MOL
• sofinanciranje projektov za leto 2019 in programov za obdobje od 2019 do 2021 s področja mladinskega sektorja v MOL

Predmet Javnega razpisa za sofinanciranje programov mreže Mladinskih centrov Ljubljana v letu 2019 v MOL je sofinanciranje programov mladinskih centrov, ki se bodo vključili v Mrežo mladinskih centrov Ljubljana in so v programskem upravljanju nepridobitnih nevladnih organizacij.
Predmet Javnega razpisa za sofinanciranje projektov za leto 2019 in programov za obdobje od 2019 do 2021 s področja mladinskega sektorja v MOL pa je sofinanciranje programov in projektov s področja mladinskega sektorja, ki jih na območju MOL izvajajo mladinske nepridobitne organizacije. Razpis je namenjen programom in projektom mladinskih aktivnosti ter mreženju nepridobitnih organizacij.

Skupna okvirna višina sredstev, ki je namenjena realizaciji projektov in/ali programov za leto 2019 znaša 550.000 evrov
Rok za oddajo vlog je 3. december 2018, podrobnosti razpisa najdete tukaj.

Javni razpis za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL v letu 2019 s področja podpornih storitev v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok

Predmet razpisa je sofinanciranje mladinskih raziskovalnih projektov, projektov za otroke in mladostnike s področja prostočasnih aktivnosti, počitniškega varstva otrok in mladostnikov z aktivnostmi v času šolskih počitnic, dopolnilnih dejavnosti in vsebine s področja tehnike in eksperimentiranja, mestnih prireditev šol za otroke in učence, organizacije 32. Srečanja mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev »Zaupajmo v lastno ustvarjalnost« ter organizacije in koordinacije občasnega varstva otrok na domu.
Za sofinanciranje tega sklopa projektov in programov je predvidenih okvirno 465.700 evrov.
Rok za prijavo je 5. december 2018, podrobnosti razpisa najdete tukaj.

Javni razpis za sofinanciranje preventivnih programov na področju različnih vrst zasvojenosti v MOL za leto 2019 in/ali od leta 2019 do leta 2021

Namen tega javnega razpisa je izbira tistih preventivnih programov za leto 2019 in/ali od leta 2019 do leta 2021, ki jih bo sofinancirala Mestna občina Ljubljana na področju različnih vrst zasvojenosti, ki pomagajo udeležencem odkriti, krepiti in utrjevati svoje lastne vire, so pozitivno naravnani na krepitev moči udeležencev, poudarjajo alternativne pristope nezdravim izbiram in opremljajo udeležence s tistimi informacijami, znanji, veščinami, s pomočjo katerih se bodo lažje soočali in ustrezno odzivali na različne izzive.
Rok za prijavo je 5. december 2018, informativni dan bo 7. novembra 2018, podrobnosti razpisa najdete tukaj.

Javni razpis za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL za leto 2019 in/ali za leta od 2019 do 2021: Socialno varstvo in varovanje zdravja - Ljubljana - zdravo mesto

Namen tega javnega razpisa je sofinanciranje projektov in/ ali programov nevladnih organizacij in javnih zavodov, namenjenih ranljivim skupinam občank in občanov MOL ter vseh tistih, ki bivajo ali se zadržujejo na območju MOL, in sicer s ciljem, da se na razpisnih področjih zagotovi kvalitetne programe z jasno razvidnimi elementi podpore pri reševanju stisk in težav oziroma tvegane življenjske situacije potencialnih uporabnic in uporabnikov ter splošno preventivne programe varovanja zdravja, vse z vsebinami, ki ne spadajo v mrežo javne službe oziroma njihovo financiranje ureja veljavna zakonodaja.

Za sofinanciranje tega sklopa projektov in programov je za leto 2019 predvidenih okvirno 1.048.600 evrov.

Rok za prijavo je 2. november 2018, podrobnosti razpisa najdete tukaj.