ponedeljek, 1. 9. 2008

Šola za starše

Tudi v novem šolskem letu je Urad za preprečevanje zasvojenosti MOL – tokrat že dvanajstič zapored – pripravil katalog vseh programov šol za starše, ki se izvajajo v ljubljanskih vrtcih, osnovnih in srednjih šolah ter na drugih lokacijah.

Šole za starše v Ljubljani so stalna oblika podpore staršem, ki želijo izboljšati svoje vzgojne metode ali poiskati kakšno od možnih rešitev za že nastale vzgojne probleme. Šole za starše vsako leto obišče do 3000 staršev, ki na srečanjih v družbi s strokovnjaki spoznavajo sodobne metode starševstva.

V sodobnih časih je vzgoja bolj prepuščena osnovni družini (brez pomoči babic in drugega socialnega okolja), zato se starši marsikdaj znajdejo pred problemom, kako pristopiti k otroku ali mladostniku, da bi zagotovili zdrav in obetaven razvoj svojega otroka. Ker  želimo staršem olajšati ta pristop, že vrsto let spodbujamo in sofinanciramo šolo za starše.

Več informacij