četrtek, 16. 4. 2009

Sončna energija za Ljubljano

Javno podjetje Energetika Ljubljana je v četrtek, 16. aprila, predstavilo novo sončno elektrarno, s katero bodo prispevali k še boljšemu izkoriščenju naravnih virov in učinkoviti rabi energije ter tako dodatno varovali okolje v Ljubljani.

Gradnjo sončne elektrarne, ki je postavljena na strehi poslovno-tehničnega objekta Energetika Ljubljana na Verovškovi 62 v Ljubljani, so zaključili konec januarja. Po sinhronizaciji z elektro-distribucijskim omrežjem je elektrarna začela obratovati in je do danes proizvedla že 5200 kWh električne energije. Moč solarnega generatorja je 77,28 kWp . Načrtovana proizvodnja na letnem nivoju je 75.000 kWh električne energije, pridobljene s pomočjo sonca, kar zadošča za celoletno oskrbo približno 25 gospodinjstev.

Gradnja sončnih elektrarn ostaja tudi v prihodnje ena od usmeritev razvojnih načrtov Energetike Ljubljana. Že v letu 2010 načrtujejo postavitev sončne elektrarne na lokaciji Verovškova 70 in kasneje tudi postavitve sončnih elektrarn na objektih v lasti MOL.

V Ljubljani se je v zadnjih letih opazno znižala raven emisij onesnaževal v zraku, pri čemer je precejšen delež pri izboljšanju zraka mogoče pripisati zamenjavi goriv in pospešenemu priključevanju stavb na sisteme daljinskega ogrevanja Energetike Ljubljana. S širjenjem omrežja v primestne občine pa želijo tudi na teh območjih prispevati k ohranjanju okolja.

Energetika Ljubljana ima vpeljan sistem ravnanja z okoljem, ki ustreza zahtevam ISO standarda 14001 ter izpolnjuje vse zahteve za okoljevarstveno dovoljenje.