sreda, 15. 4. 2009

Spomenik železičarjem na Zaloški cesti obnovljen

Pred obeležitvijo stavke železničarjev 15. aprila smo zaključili z obnovo Spomenika železničarjem, ki se je začela avgusta lani.

Obnovili smo tlake na platoju spomenika in nižji reliefni blok, in sicer na podoben način, kot je bil leta 1980 obnovljen višji blok – v spodnjem delu smo vstavili nov kamen v višini 60 cm oziroma 30 cm. Prav tako smo obnovili tudi višji reliefni blok, ker se je nagnil, zato ga je bilo potrebno razstaviti in na novo temeljiti. Celoten spomenik je bil tudi očiščen, speskan in hidrofobno zaščiten.

Izvajalec gradbenih in kamnoseških del je bil Gregor Čadež iz Poljan nad Škofjo Loko, spodnji del nižjega bloka pa je izklesal akademski kipar Matjaž Rebec. Vrednost del je znašala 57.800 evrov.
Trenutno potekajo dogovori s Slovenskimi železnicami, ki nameravajo MOL povrniti stroške obnove  nižjega bloka (15.300 evrov).

Spomenik železničarjem na Zaloški cesti v Ljubljani je bil postavljen leta 1958 v spomin stavke železničarjev aprila 1920 (obeležena na pokončnem bloku) in železničarjem, padlim v NOV (obeleženo na nižjem bloku).