torek, 14. 3. 2023

Sporočite nam svoje mnenje o digitalni strategiji MOL

Na Mestni občini Ljubljana pripravljamo prvo Strategijo digitalnega razvoja MOL, s katero želimo digitalni razvoj mesta usmeriti tako, da bomo meščankam in meščanom omogočili še višjo kakovost življenja. Pred sprejetjem strategije smo pripravili javni spletni posvet, ki traja do srede, 5. aprila 2023.

Eden od osrednjih ciljev strategije je bolj enostavno in še bolj prijazno sodelovanje z meščani, kar bomo med drugim dosegli z poenostavitvijo postopkov. Posebno pozornost smo namenili tudi podnebni nevtralnosti, saj je bila Ljubljana izbrana v misijo 100 podnebno nevtralnih in pametnih mest, katere namen je pospešiti napredek najbolj ambicioznih evropskih mest na poti do podnebne nevtralnosti do leta 2030. In pri doseganju okoljskih ciljev bo pomembno vlogo igrala tudi digitalizacija.

V oblikovanje strategije smo vključili različne ciljne skupine. K sodelovanju smo povabili strokovnjake iz različnih, z digitalizacijo povezanih področij; skupina strokovnjakov iz akademskega in poslovnega področja je sodelovala pri pripravi strateških ciljev strategije in pri ostalih fazah priprave. Izvedli smo več fokusnih skupin o strateškem pogledu na digitalizacijo v našem mestu, k sodelovanju pa smo povabili tudi meščanke in meščane. S spletno anketo, ki je potekala aprila lani, smo preverjali njihov pogled na proces digitalizacije, katera področja se jim zdijo najpomembnejša, kaj so njihovi strahovi, skrbi in potrebe glede digitalizacije, kakšen bi moral biti proces digitalizacije in podobno. V sklepnem delu priprave ciljev in ukrepov smo izvedli tudi anketi in intervjuje z zaposlenimi v mestni upravi in veliki družini MOL.

Pred koncem postopka oblikovanja strategije pa smo pripravili še javni spletni posvet, ki je objavljen tukaj. Posvet traja do 5. aprila 2023.
Vabimo vas k sodelovanju.