petek, 10. 9. 2021

Spotikavci - v spomin in opomin

V Ljubljani smo 9. septembra 2021 postavili 7 novih spotikavcev, ki so posvečeni Judovskim meščanom Ljubljane in njihovim svojcem, ki so bili odpeljani v različna koncentracijska taborišča po Evropi.

V Ljubljano smo tako simbolično vrnili še 7 judovskih someščanov Ljubljane in judovskih beguncev v Ljubljani, ki so bili zaradi svojega porekla ter nacističnega načrta iztrgani iz svojih domov in odpeljani v koncentracijska taborišča po Evropi. V holokavstu je bilo uničene več kot 90 odstotkov slovenske judovske skupnosti, ki si po tem nikoli več ni opomogla.

Prva dva spotikavca na Križevniški ulici sta spomin na begunca Teodorja Krona in Angela Hajmanna iz Dunaja, ki sta leta 1939 pred nacisti pribežala v Ljubljano in bila po okupaciji Italije novembra leta 1941 deportirana v Italijo. Enako usodo je doživel begunec iz Hrvaške Ivan Roth, ki smo namenili spotikavec na Vegovi ulici. Družini Silberstein/Savić (Artur Silberstein, Pavla Silberstein r.Weiss, Stevan Savić in Đuro Savić), smo postavili 4 spotikavce pred njihov zadnji ljubljanski dom na Korytkovi ulici.

dva spotikavca, ob njiju sta položeni vrtnici
"Oseba je pozabljena le, če je pozabljeno njeno ime" (Talmud)

Robert Waltl med govorom

Robert Waltl: "Stolpersteini – Spotikavci imajo nekaj monumentalnega: so preprosto okrašene plošče v tlaku, po katerem hodimo, so vidno-nevidni spomeniki. Umetniško delo, individualni in kolektivni spomin, katerega namen je vznemiriti naše uspavane duše. Po spotikavcih bodo še stoletja potem, ko nas ne bo več, v srcih mest, v katerih smo nekoč živeli, hodili ljudje in bodo tako večen spomin na norost druge svetovne vojne. Dela, kot so te male zlate ploščice, se zoperstavljajo nacistični ideji o izkoreninjenju nekaterih skupin ljudi, Judov, Romov, invalidov, svobodomiselnih, homoseksualcev, Slovencev, in se ji bodo zoperstavljala, dokler ne bodo izginile vse sledi o njihovem obstoju na Zemlji.”