petek, 16. 12. 2022

Spoznajte zgodbo praznične osvetlitve Ljubljane

Praznično osvetljeno in okrašeno Ljubljano krasi kar 850 skulptur in likov. Zgodbo letošnje osvetlitve je njen avtor Urban Modic poimenoval Splošni um // duh skupnosti, posvečena pa je vsem, ki živijo z multiplo sklerozo.

Zemljevid praznične osvetlitve

S klikom na rdeče pike lahko odkrijete zgodbo za posameznimi svetlobnimi postavitvami.

Osrednji element okrasitve je centralni živčni sistem, možgani mesta, ki krasijo Prešernov trg. Nevroni kot nosilci informacij potujejo ob Ljubljanici, ki ima vlogo glavne žile, preko Petkovškovega in Gallusovega nabrežja ter Brega. Tako se predstavi bio-mehanski aspekt organizma, mestno tkivo kot skelet in druge tvarne sestavine telesa. Metafizične komponente se zrcalijo v obliki matematike oz. geometrije, kot osnovni jezik interpretacije vesolja in skozi umetnost, kot izhodišče abstraktne misli. Tako se mestnemu tkivu doda živo vsebino, ljudi in druga mestna bitja, ki jih lahko označimo kot duha (esenco) umnega urbanega organizma, Ljubljane.

Ljubljana je prikazana kot organizem, ki se vzporedi z mislečimi bitji. Mestno tkivo se razdeli na poteze, ki organizem predstavijo v mehanskem smislu in tiste, ki predstavijo metafizični oziroma intelektualni aspekt. Ločeno, a v kontekstu se predstavi tudi uveljavljene, na novo koncipirane in dopolnjene zgodbe nastanka življenja, vesolja ...

Preberite tudi: