sreda, 28. 5. 2014

Spoznavamo tujerodne vrste

V petek in soboto, 30. in 31. maja 2014, vas med 16. in 19. uro vabimo v Živalski vrt na delavnico, na kateri boste skozi različne igre spoznavali tujerodne živali in rastline ter njihove vplive na naravo.

Japonski dresnik, žlezava nedotika, pelinolistna ambrozija, harlekinska polonica, želva rdečevratka … To so le nekatere od številnih tujerodnih vrst, ki so bile namerno ali nenamerno prinesene v naše kraje. Tu so se ustalile, močno razširile ter začele spreminjati življenjske prostore in povzročati škodo domorodnim vrstam. Danes vemo, da so tujerodne vrste ena največjih groženj biotski raznovrstnosti, ki se z obsežno svetovno trgovino še povečuje. Širjenje tujerodnih vrst in vnašanje novih lahko preprečimo tudi z boljšim poznavanjem vrst in odgovornejšim ravnanjem.

Oddelek za varstvo okolja