ponedeljek, 22. 9. 2014

Spoznavanje flore in favne Ljubljane: Mestni gozd Ljubljane

V četrtek, 25. septembra 2014, vas ob 17.30 uri vabimo na brezplačen vodeni sprehod po gozdu nad parkom Tivoli.

Vrste in pomen dreves ter gospodarjenje z njimi bosta predstavili ga. Barbara Slabanja in ga. Marijana Tavčar iz Zavoda za gozdove Slovenije.
Zbirno mesto udeležencev je pri Tivolskem gradu.