petek, 10. 2. 2006

SPREJEM DELAVK IN DELAVCEV MESTNE UPRAVE, UPOKOJENIH V LETU 2005

Županja MOL Danica Simšič je v Rdeči dvorani Mestne hiše sprejela delavke in delavce MU MOL, ki so se upokojili v letu 2005.

Županja MOL Danica Simšič vsako leto (od 2003 dalje) delavke in delavce MU MOL, ki so se upokojili v preteklem letu, povabi na sprejem, da se jim zahvali za opravljeno delo ter jim zaželi veliko sreče in zdravja v času po upokojitvi. Tokrat jim je izročila tudi darilo - knjigo »Ljubljanski župani skozi čas« (avtorji: mag. Sonja Anžič, dr. Damjan Hančič in Tatjana Šenk), ki jo je ob podpori MOL in Ministrstva za kulturo RS izdal Zgodovinski arhiv Ljubljana.

V letu 2005 se je upokojilo dvanajst delavk in delavcev MU MOL: Darko Sečen iz Centra za informatiko, Primož Cerkovnik iz Inšpektorata, Vida Stanovnik iz Kabineta županje, Ana Zorič iz Oddelka za finance, Ivan Atelšek iz Oddelka za gospodarske javne službe in promet, Stevo Jakovac in Avguštin Solapar iz Oddelka za lokalno samoupravo, Lilijana Bergelj in Matilda Dolničar iz Oddelka za pravne, kadrovske in splošne zadeve, Živa Marinček, Polona Puhek in Neva Ribnikar-Kastelic iz Oddelka za predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport.

Služba za odnose z javnostmi MOL