petek, 24. 9. 2004

Sprejem generalnega sekretarja združenja Transpadana

Načelnik Oddelka za pravne, kadrovske in splošne zadeve Velko Franko je v sredo, 22.9. 2004, v Mestni hiši sprejel generalnega sekretarja združenja Transpadana, gospoda Bruna Bottiglierija.

Transpadana je promocijski odbor za mednarodno železniško progo Lyon-Torino-Milano/Genova-Benetke-Trst-Ljubljana, ki je bil ustanovljen marca 1990 kot neprofitna javno-zasebna organizacija. Člani združenja so trgovinske zbornice, združenja podjetnikov, lokalne in pokrajinske oblasti ter bančne inštitucije na območju štirih dežel: Ligurije, Lombardije, Veneta in Furlanije-Julijske krajine.