ponedeljek, 21. 9. 2009

Sprejem košarkarske reprezentance

Župan Zoran Janković in minister za šolstvo in šport dr. Igor Lukšič sta v središču mesta sprejela slovensko moško košarkarsko reprezentanco po vrnitvi iz Evropskega prvenstva v košarki.

Dogodek je potekal na stičišču Cankarjeve in Slovenske ceste.

Zaradi sprejema slovenskih košarkarjev in Dneva brez avtomobila bo za vsa motorna vozila zaprta Slovenska cesta, in sicer 21. septembra od 16. do 24. ure na odseku med Šubičevo cesto in Ajdovščino ter 22. septembra od 00.00 do 24. ure na odseku med Aškerčevo cesto in Ajdovščino.

Na Dan brez avtomobila 22. septembra bo za vsa motorna vozila – razen za vozila JP LPP, taksi službe in vozila z dovoljenjem MOL – od 00.00 do 24. ure zaprto območje med Dalmatinovo ulico, Komenskega ulico, Resljevo cesto, Kopitarjevo ulico, Karlovško cesto, Zoisovo cesto, Aškerčevo cesto, Trg MDB, Bleiweisovo cesta in Gosposvetsko cesto. Dostava v zaprtem območju bo dovoljena od 6.00 do 9.30.

Prevoz z mestnimi avtobusi bo – kot je bil že vse dni Evropskega tedna mobilnosti – na Dan brez avtomobila brezplačen za vse uporabnike enotne mestne kartice Urbana. Prav tako bo za uporabnike enotne mestne kartice Urbana brezplačno parkiranje na parkiriščih P&R Dolgi most in Rudnik.