sreda, 9. 11. 2005

SPREJEM PREDSTAVNIKOV DRUŠTVA BEST

Županja MOL Danica Simšič je v Rdeči dvorani Mestne hiše sprejela vodje evropskih lokalnih skupin društva BEST (Board of European Students of Technology), ki združuje študente tehnologije in naravoslovja.

Srečanje predsednikov BEST poteka vsako leto, kjer se odvijajo diskusije na mednarodni ravni o temah, ki zadevajo organizacijo društva, ovrednoti se delo preteklega pol leta in začrtajo smernice za prihodnje projekte. Letos poteka srečanje v Ljubljani in Kranjski Gori od 8. do 14. novembra 2005, udeležilo pa se ga bo preko 150 študentov iz 28-ih evropskih držav.

BEST od leta 1989 omogoča komunikacijo, sodelovanje in izmenjavo študentov tehničnih fakultet in univerz po vsej Evropi. Njihove glavne dejavnosti so organizacija dodatnih izobraževanj, izvajanje zaposlitvenih storitev in razvijanje izobraževalne mreže. Med ustanovnimi članicami društva BEST je bila tudi lokalna skupina BEST Ljubljana. Mednarodno organizacijo oblikuje 1400 aktivnih članov, trenutno pa ima 67 lokalnih skupin v 27-ih različnih državah.

Služba za odnose z javnostmi MOL