sobota, 15. 10. 2005

SPREJEM UDELEŽENCEV 6. STROKOVNEGA SEMINARJA EVROPSKEGA OLIMPIJSKEGA KOMITEJA

Županja MOL Danica Simšič je v Mestnem muzeju Ljubljana sprejela udeležence 6. strokovnega seminarja Evropskih olimpijskih komitejev.

Olimpijski komite Slovenije (OKS) je bil ustanovljen 15. oktobra 1991 s podpisom Olimpijske listine. Ustanovna skupščina je bila 17. decembra 1991, na kateri je bil za predsednika izvoljen mag. Janez Kocijančič , za podpredsednika pa nosilec treh olimpijskih odličij, Miroslav Cerar. Mednarodni olimpijski komite (MOK) je OKS začasno priznal 17. januarja 1992, s čimer so slovenski športniki dobili možnost in pravico, da na olimpijskih igrah nastopajo kot samostojna reprezentanca. OKS je bil v MOK polnopravno vključen 5. februarja 1992.

Služba za odnose z javnostmi MOL