ponedeljek, 26. 10. 2009

Sprejem za zlate odličnjake ljubljanskih osnovnih šol v letu 2008/2009

V petek, 23.10.2009, je župan Zoran Janković v CUK Kino Šiška sprejel zlate odličnjake ljubljanskih osnovnih šol v letu 2008/2009.

Zlati odličnjaki so tisti učenci, ki so imeli odličen učni uspeh 8 let, v 9. razredu pa so dosegli srednjo oceno 4,6. V preteklem šolskem letu je bil namreč ukinjen splošni učni uspeh, zato so ravnatelji ljubljanskih osnovnih šol, da bi bil kriterij za vse ljubljanske devetošolce enak, sprejeli rešitev s srednjo oceno 4,6.

Na sprejemu, ki se ga je udeležilo 646 zlatih odličnjakinj in odličnjakov iz 47 osnovnih šol Mestne občine Ljubljana, je pozdravila tudi Marija Fabčič, načelnica Oddelka MU MOL za predšolsko vzgojo in izobraževanje.
Ob tej priložnosti so odličnjakinje in odličnjaki prejeli darilo, knjigo pisateljice Nike Maj »Iskanje izgubljenega fanta«.