sobota, 10. 12. 2005

»SPREJEMAM DRUGAČNOST«

Županja MOL Danica Simšič je v parku Zvezda pozdravila na zaključni prireditvi nacionalne kampanje Mladega foruma SD »Sprejemam drugačnost«.

Nacionalna kampanja »Sprejemam drugačnost« Mladega foruma SD je potekala od 8. marca 2005. Njen namen je bil prispevati k večji strpnosti v vsakdanjih odnosih med ljudmi, razbijanju predsodkov in sprejemanju sočloveka. Osnovno sporočilo je bilo, da so enaka možnost spolov, enakopravnost istospolno usmerjenih, vključenost invalidov, svoboda (ne)verovanja, pravica do samopodobe ter večnacionalna in več rasna sestava družbe vrednote, ki jih je potrebno negovati.

Na zaključni prireditvi v parku Zvezda so sodelovale tudi številne slovenske nevladne organizacije, ki so s svojimi stojnicami mimoidoče opozarjale na potrebo po doslednejšem spoštovanju človekovih pravic. S tovrstnimi nevladnimi organizacijami, pa tudi različnimi institucijami ter posameznicami in posamezniki, namerava Mladi forum SD v prihodnosti ustanoviti koalicijo za sprejemanje drugačnosti, ki se bo s skupnimi močmi borila proti pojavom nestrpnosti v slovenskem prostoru.

Služba za odnose z javnostmi MOL