petek, 27. 1. 2023

Prenavljamo za vas: spremenjeni obvozi na cesti Sadinja vas

V naselju Sostro, na Cesti II. grupe odredov in cesti Sadinja vas, potekajo gradbena dela, zato sta cesti na približno 900-metrskem odseku od župnije Sostro proti jugu zaprti. S ponedeljkom, 30. januarja 2023, bo lokalni obvoz speljan prek Podmolnika in Mareške poti.

Lokalni obvoz za tamkajšnje prebivalce, ki smo ga vzpostavili prek Podmolnika na pobudo lokalne skupnosti zgolj zato, da se prebivalcem Sadinje vasi omogočijo krajše poti za vsakodnevna opravila, se spreminja glede na razmere na območju.      

Utrdili smo lokalno obvozno pot

V času padavin v minulih tednih je bila vožnja začasno omogočena prek gradbišča, s ponedeljkom, 30. januarja, pa bo lokalni obvoz znova speljan prek Podmolnika in Mareške poti. Medtem je izvajalec V3 d.o.o. izvedel sanacijo močno poškodovanih delov obvoznih poti in cesto dodatno utrdil, še vedno pa je namenjena le lokalnim prebivalcem in ne tranzitnemu prometu. Spomladi, ko bodo vremenske razmere dopuščale, bomo to pot asfaltirali.

Zacasni obvoz za lokalne prebivalce
Začasni obvoz za lokalne prebivalce

 

Skladno z elaboratom zapore ceste Sadinja vas je uradni obvoz za vsa vozila do Ljubljane voden bodisi prek Grosupljega bodisi prek ceste Sadinja vas–Javor–Besnica–Litijska cesta–Sostrska cesta–Cesta II. grupe odredov.

Uradni obvoz v casu popolne zapore ceste Sadinja vas2
Uradni obvoz v času popolne zapore ceste Sadinja vas

   

Aktualne informacije o zaporah so objavljene na portalu PromInfo.

Izboljšujemo kakovost življenja na območju

K celovitemu urejanju komunalne in prometne infrastrukture na območju Sostrega smo pristopili z namenom izboljšanja kakovosti življenja tamkajšnjih občank in občanov. Žal pa cest in javne infrastrukture ne moremo prenoviti oziroma zgraditi, če cest začasno ne zapremo. Z ureditvijo lokalnih obvozov smo želeli nekoliko omiliti nastalo situacijo.

Gradbena dela potekajo v okviru projekta Čisto zate: odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja – dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah nad 2.000 PE v MOL.

Logo Cisto zate

Preberite tudi: