torek, 1. 3. 2011

Spremenjeni vozni redi

Nekatere linije avtobusov mestnega in medkrajevnega potniškega prometa so v torek, 1. marca 2011, začele voziti po spremenjenih voznih redih.

V mestnem potniškem prometu po novih delavniških voznih redih vozijo linije 3, 3B, 6, 6B, 7, 7L, 14, 14B in 20. Sobotni, nedeljski in praznični vozni redi ostajajo nespremenjeni.

V medkrajevnem potniškem prometu pa po spremenjenih voznih redih vozijo avtobusi na področjih Črni vrh, Grosuplje, Grosuplje-lokalno, Ig-Zapotok, Logatec, Preserje-Borovnica, Šentjošt, Šentvid pri Stični, Videm, Vodice, Vrhnika, Vrhnika-lokalno. Vozni redi so s spremembami prilagojeni prometnim razmeram.

Novi vozni redi so objavljeni na spletni strani http://www.jhl.si/lpp/javni-revoz/mestni-potniski-promet/ in http://www.jhl.si/lpp/javni-prevoz/medkrajevni-potniski-promet/.

O spremembah so bili uporabniki obveščeni z obvestili na postajališčih, prikazovalnikih in preko direktne elektronske pošte.

Javni Holding Ljubljana, d.o.o.