petek, 5. 9. 2014

Srečanje ob 15. obletnici štipendiranja

Župan Zoran Janković je 4. septembra 2014 v Mestni hiši sprejel soustvarjalce Almanaha, ki ga ob 15. obletnici štipendiranja nadarjenih dijakov in študentov pripravlja Mestna občina Ljubljana.

Almanah o štipendiranju nadarjenih v Mestni občini Ljubljana od leta 1998 do 2013 pripravljajo na Oddelku za predšolsko vzgojo in izobraževanje, v njem pa bodo predstavili statistične podatke in preglednice, pravno ureditev področja, v sliki in besedi pa bodo nanizali prireditve in dogodke, povezane s štipendiranjem in delovanjem Kluba štipendistov, ki je praznoval deseto obletnico obstoja. Nekateri nekdanji, danes uspešni in prepoznavni strokovnjaki, podjetniki, umetniki in znanstveniki, bodo predstavljeni v posebnem poglavju, obsežno poglavje pa bodo s svojimi odgovori na vprašalnik sooblikovali štipendisti, ki pojasnjujejo, kaj jim je štipendija pomenila oziroma, kaj jim pomeni, in kakšen je njihov odnos do Ljubljane.

Zaokrožen in sistematično urejen pregled področja je prav gotovo dragocen prispevek ne le za interno rabo in arhiv, mnogim bo ohranil ali obudil spomin na čas izobraževanja in sodelovanja z drugimi štipendisti različnih strok, gotovo je tudi spodbuda novim generacijam štipendistov in tehten argument za ohranitev in razvoj področja.

V petnajstletnem štipendiranju nadarjenih je Mestna občina Ljubljana podelila 982 štipendij. Od tega je bilo 212 štipendij namenjenih dijakom, 461 dodiplomskim in 134 podiplomskim študentom v Sloveniji ter 58 štipendij za dodiplomski in 117 štipendij za podiplomski študij na univerzah v tujini.
Med prejemniki mestne štipendije za nadarjene so vrhunski glasbeniki, igralci in umetniki na področju literature, vizualnih in likovnih umetnosti, arhitekti z mednarodno priznanimi in nagrajenimi projekti, športnik, ki je Slovenijo uspešno zastopal na Olimpijskih igrah 2008 v Pekingu, strokovnjaki z zaključenim izobraževanjem na elitnih univerzah Harvard, Oxford, Cambridge, Princeton in drugih, doktorji biofizike, geoinformatike, aeronavtike in doktorji znanosti s ljubljanske univerze, predavatelji na univerzah, ustanovitelji in vodje podjetij, zdravniki, pravniki, ekonomisti,vrhunski strokovnjaki na področju informacijske tehnologije in naravoslovnih znanosti ter drugi.