sreda, 12. 9. 2018

Srečanje partnerjev projekta URBforDAN – za boljše upravljanje urbanih gozdov

V Ljubljani od 12. do 14. septembra 2018 gostimo uvodno srečanje partnerjev projekta URBforDAN – upravljanje in raba urbanih gozdov kot naravne dediščine v podonavskih mestih, na katerem bodo udeleženci spoznali vse podrobnosti v zvezi s projektom in si ogledali območje urejanja.

V Mestni občini Ljubljana – Zeleni prestolnici Evrope 2016 – smo z namenom, da bi urbane gozdove še naprej ustrezno negovali, jih urejali v sožitju z naravo ter v njih obiskovalcem ponudili vsebine, ob katerih se bodo lahko sprostili, razgibali ali kaj novega naučili, oblikovali partnerstvo za trajnostno upravljanje z urbanimi gozdovi. Kakovost življenja bomo še izboljševali v okviru projekta URBforDAN – upravljanje in raba urbanih gozdov kot naravne dediščine v podonavskih mestih, ki se izvaja v okviru programa Interreg Podonavje in je podprt s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj.

V projektu URBforDAN, ki se je začel 1. junija 2018, bomo tako vse do 30. novembra 2020 nadgrajevali dosedanje dosežke in prizadevanja za ohranjanje mestnih »zelenih pljuč« in biotske raznovrstnosti. Ukvarjali se bomo z varstvom naravnih vrednot, trajnostno rabo naravnih virov in razvojem socialnih funkcij urbanih gozdov na območju Podonavja. Namen projekta je omogočiti bolj kakovostno izrabo gozdnega prostora, ki ga uporabljamo v različne namene, na primer za športno rekreacijo, izobraževanje, sproščanje, trajnostni turizem in drugo.

golovec

Posebno pozornost med urbanimi gozdovi v Ljubljani posvečamo Golovcu, ki smo ga izbrali za izvedbo tega pilotnega projekta, s katerim bomo vzpostavili ustrezen način za učinkovito skupno gospodarjenje z gozdom, in sicer z vključevanjem vseh ciljnih skupin.

Ključno je sodelovanje z deležniki

Kot posebnost s projektom razvijamo participativno in integrirano upravljanje urbanih oziroma mestnih in primestnih gozdov, ki so pomembna območja naravne dediščine. Največji izziv v Ljubljani je namreč zelo razdrobljeno lastništvo gozdov – za primerjavo: kar 90 % gozdne površine na Golovcu je v zasebni lasti – in pomanjkanje povezovanja ter koordinacije med njimi, kar ovira uresničitev navedenih ciljev.

Pričakujemo, da bomo v sklopu projekta izboljšali sodelovanje med ključnimi deležniki (upravitelji in lastniki gozdov, uporabniki oz. obiskovalci, strokovna javnost, nevladne organizacije …), in sicer z njihovim aktivnim vključevanjem v projektne dejavnosti ter ukrepe. Razvili bomo najučinkovitejšo obliko sodelovanja za povezovanje teh skupin pod mentorstvom Mestne občine Ljubljana in Zavoda za gozdove Slovenije. To bo tudi osnova za pripravo mednarodnih smernic ter prenos dobrih praks in izkušenj v druga evropska mesta.

Uredili bomo rekreacijske in učne poti

Bolj oprijemljivi rezultati projekta na terenu bodo vidni predvsem v letih 2019 in 2020, ko bomo na območju Golovca uredili pet vstopnih točk za obiskovalce, poti za pešce in kolesarje ter jahalne poti. Namestili bomo urbano opremo, med drugim lesene klopi, mize in koše za odpadke, pa tudi oznake, smerokaze in informativne table z opisom območja kot naravne dediščine, posameznih ureditev in drugih vsebin na lokaciji. Označili bomo učno pot, uredili tematsko otroško igrišče za izobraževanje v naravi, postavili leseno orodje za telesno vadbo in vzpostavili t. i. tiho območje s posebnim prostorom za sproščanje.

golovec 1

Uporabnikom bo na voljo tudi aplikacija za pametne telefone, ki bo nudila informacije o vsebinah na območju ter tako omogočala še boljšo izkoriščenost na novo urejenih površin. Konkretni ukrepi odvisni tudi od predlogov udeležencev posameznih delavnic in drugih dogodkov za različne javnosti.

MOL kot vodilni partner projekta

V URBforDAN sodeluje 12 projektnih partnerjev in štirje pridruženi projektni partnerji. Poleg Mestne občine Ljubljana, ki je vodilni partner, so vključena še mesta Dunaj (Avstrija), Budimpešta (Madžarska), Zagreb (Hrvaška), Beograd (Srbija), Cluj-Napoca (Romunija) in Ivano-Frankivsk (Ukrajina). Partnerstvo dopolnjujejo Zavod za gozdove Slovenije, Főkert – neprofitna organizacija, ki upravlja gozdove in parke v Budimpešti, podjetji Hrvatske šume d.o.o. in JP Srbijašume ter Metropolitanska organizacija Cluj-Napoca. Praga, Podgorica in Sarajevo ter organizacija FAO (Food and Agriculture Organization), ki spada pod okrilje Združenih narodov, so v projekt vključeni kot pridruženi partnerji.

Skupna vrednost projekta za vse partnerje je 2.788.566,61 EUR, sofinanciranje iz EU sredstev pa znaša 2.370.281,58 EUR. Vrednost projekta v MOL je 581.522,19 EUR , od tega nam je EU namenila 494.293,86 EUR (Evropska sredstva za regionalni razvoj).

V objemu ljubljanskih gozdov

Mestno življenje je živahno, njegov utrip je hiter in intenziven, zato nam ob vsakodnevnih obveznostih prija, če se lahko zatečemo v spokojnost gozdov. Kakšno srečo imamo v Ljubljani, da je kar 40 % občinske površine prekrite z gozdovi! Tako imamo v neposredni bližini možnost, da si oddahnemo v objemu kopice dreves na primer na Golovcu, Rožniku in Šišenskem hribu, Grajskem griču, Šmarni gori in še kje. Prav zato so urbani gozdovi pomemben del mesta, saj obiskovalcem nudijo zavetje, senco, mir, možnost za umik od mestnega vrveža, športno rekreacijo ali, preprosto, sprostitev.