petek, 26. 10. 2012

Srečanje podmreže Zdravo staranje

Predstavniki Mestne občine Ljubljana so sodelovali na srečanju podmreže Zdravo staranje Evropske mreže zdravih mest, ki je 18. in 19. oktobra 2012 potekalo v Udinah.

Mestna občina Ljubljana je v projekt Svetovne zdravstvene organizacije »Evropska mreža zdravih mest« vključena že od samega začetka leta 1989. Omenjeni projekt je pred nekaj leti prerasel v program s petletnimi fazami. Trenutno je Ljubljana v V. fazi programa, ki traja od 2009 do 2013. Podmreža Zdravo staranje pa je bila ustanovljena letos in vanjo je bila sprejeta tudi Ljubljana.

Srečanje v Udinah sta vodila Manfred Huber, vodja podmreže s strani Svetovne zdravstvene organizacije, in Geoff Green, strokovni vodja podmreže, udeležilo pa se ga je več kot 20 članov podmreže. Poleg strokovnjakov se je srečanja udeležilo tudi nekaj političnih predstavnikov posameznih mest.

Na srečanju je imela aktivno vlogo tudi predstavnica Mestne občine Ljubljana Tanja Hodnik, ki je predstavila sistem pomoči družini na domu v Ljubljani. Odziv na njeno predstavitev je bil dober, udeleženci so med drugim izrazili željo po sodelovanju med mesti in izmenjavo primerov dobrih praks na področju skrbi za starejše.