torek, 4. 6. 2013

Srečanje uporabnikov storitev ZOD

V Mestnem gledališču Ljubljanskem so se 3. junija 2013 srečali uporabniki storitev Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana, ki so si ogledali bralno uprizoritev Županove Micke.

Zavod za oskrbo na domu Ljubljana (ZOD) izvaja storitev pomoč družini na domu, ki je namenjena upravičencem, ki imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje za življenje v svojem bivalnem okolju in se zaradi starosti, invalidnosti ali kronične bolezni ne morejo oskrbovati ali negovati sami, njihovi svojci pa tega ne zmorejo ali nimajo možnosti. Upravičencem se s tem za določen čas nadomesti potrebo po institucionalnem varstvu ali drugi organizirani obliki.
Z ustanovitvijo ZOD-a je omogočeno lažje življenje tistim, ki potrebujejo pomoč pri dnevnih opravilih, kot so pomoč pri oblačenju in slačenju, umivanju, hranjenju, opravljanju osnovnih življenjskih potreb; gospodinjski pomoči in ohranjanju socialnih stikov; vse to pa pripomore h kvalitetnejšemu preživljanju starosti v objemu svojega doma.
Mestna občina Ljubljana subvencionira stroške storitev ZOD v višini 80%.
Podrobnejše informacije o delovanju Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana si lahko ogledate tukaj.