sreda, 17. 9. 2014

Sredstva EU za Gruberjev kanal

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je izdalo sklep, s katerim je Mestna občina Ljubljana za projekt »Ljubljana za zeleno mobilnost – ureditev brežin Gruberjevega kanala s postavitvijo pristanov« prejela evropska sredstva v višini do 2.228.797,70 evrov.

Dela v Gruberjevem kanalu se bodo začela takoj po podpisu pogodbe, izbrani izvajalec del je Makro 5 gradnje, izgradnja objektov, d.o.o., rok za dokončanje del pa je 10 mesecev.