četrtek, 20. 4. 2017

Stališča MOL glede predloga novega Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju

Mestna občina Ljubljana je Ministrstvu za zdravje poslala pripombe na predlog novega Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, v katerih izpostavlja, da se s predlaganim zakonom izjemno poslabšuje položaj za zavarovance.

Ministrstvo za zdravje je v javnih predstavitvah izpostavljalo, da bo z novim zakonom ukinjeno plačevanje dopolnilnega zavarovanja pri zavarovalnicah in da bomo prispevek plačevali glede na svoje dohodke (uvedba t.i. »progresivne lestvice«), kar naj bi doprineslo k pravičnosti sistema, zamolčane pa so vse številne negativne spremembe, kot na primer:

  • predlog zakona ne vsebuje več t.i. »košarice storitev«, ampak naj bi o tem, katere in koliko storitev bo plačanih iz zavarovanja, na podlagi usmeritev ministrstva in v okviru finančnih resursov sproti določal ZZZS
  • iz zavarovanja bo, razen v nekaj z zakonom določenih izjemah, plačana le storitev v standardu, določenem s strani ZZZS (npr. za boljša očala od tistih, predpisanih z receptom, bo potrebno plačati ceno v celoti, saj se vrednost »očal na recept« ne bo več odštevala; enako bi veljalo za druge, tudi dražje posege)
  • estetski posegi zaradi prirojenih napak, bolezni ali poškodb bodo po novem upravičeni le, če bodo nujni za odpravo funkcionalne prizadetosti (npr. osebi po poškodbi obraza ne bodo popravili posledic, če funkcije obraza ne bodo spremenjene - če bo še možno dihanje, hranjenje, idr.)
  • ZZZS bo lahko terjal povrnitev povzročene škode od tistega, ki je povzročil bolezen, poškodbo ali smrt zavarovane osebe (npr. telesne poškodbe zaradi prometne nesreče) oz. od tistega, ki je škodo povzročil namenoma ali iz malomarnosti
  • specialista si ne bi več izbirali sami, temveč nam ga bo določil izbrani osebni zdravnik
  • zaradi ožanja pravic iz obveznega zavarovanja bo še naprej potrebno t.i. nadstandardno zavarovanje pri komercialnih zavarovalnicah, itd.

Celoten dokument s pripombami ter mnenje MOL o predlogu zakona, ki je bil posredovan ministrstvu za zdravje, je pripet.