petek, 7. 5. 2021

Stališče ZD Ljubljana glede uvedbe nacionalne aplikacije za naročanje

Objavljamo stališče Zdravstvenega doma Ljubljana glede uvedbe nacionalne aplikacije za spletno naročanje na cepljenje proti covid-19.

V ZD Ljubljana se zavedamo, da je uvedba nacionalnega sistema za spletno naročanje na cepljenje proti covid-19 prava poteza, če želimo organizirano in obvladljivo pristopiti k izvedbi množičnega cepljenja za vse prebivalce RS. Zavedamo se tudi odgovornosti, ki jo imamo do naših pacientov, da zagotovimo izvajanje cepljenja na način, ki bo strokoven in varen. Cepilni center ZD Ljubljana je največji cepilni center v državi in iz organizacijskega in logističnega vidika je nemogoče, da bi kar čez noč pristopili na nacionalni sistem naročanja in vabljenja pacientov na cepljenje, kot je bilo morda v javnosti razumljeno. 
Konkretnejša izvedbena navodila glede novega sistema za naročanje na cepljenje proti covid-19 preko portala zVEM smo cepilni centri prejeli danes in glede na številna odprta vprašanja smo MZ že posredovali vabilo za skupni sestanek, da predhodno uskladimo vse, kar je potrebno za prehod na nacionalni sistem. 
Dejstvo je, da ZD Ljubljana že ima vzpostavljen lasten sistem za centralno naročanje in vabljenje pacientov na cepljenje z ogromno bazo podatkov, v katerem je v izvedbo cepljenja vključenih preko 200 ambulant in preko 100 zaposlenih tako v cepilnem centru kot podpornih službah. Potrebno je razumeti, da je v sistem vključenih 211 ambulant v celotni ljubljanski regiji. Vključeni so tudi tujci in ljudje iz drugih regij. Pridobitev in posodobitev teh podatkov je lahko dolgotrajna. 
Zato je nujen dogovor z MZ, kako pristopiti k integraciji obeh sistemov naročanja, tako nacionalnega kot že obstoječega v našem zavodu, ki smo ga glede na naše izkušnje ustrezno nadgradili, da nam ponuja optimalno možnost pregleda nad številom čakajočih na cepljenje po posameznih kategorijah, pregled nad prebolevniki, omogoča optimalno vabljenje na cepljenje, aktivacijo rezervnih seznamov, vabljenje poklicnih skupin in kritične infrastrukture. Vse te nadgradnje so za velik cepilni center izjemno pomembne in mogoče pri manjših cepilnih centrih ne pridejo do izraza. Šele ko bomo lahko zagotovili varen prehod na nov nacionalni sistem, bomo k temu pristopili, saj naša prioriteta ostaja varnost pacientov in zagotoviti cepljenje, ki bo potekalo strokovno in varno za vse udeležene v procesu. 
Prehod na nov sistem za naročanje zahteva uparjanje podatkov iz našega trenutnega sistema, pri čemer ni na voljo direktne povezave s sistemom, temveč le izmenjava podatkov s pomočjo Excel datotek, kar je sicer možno, vendar če želimo temu slediti, moramo organizirati proces in ustaviti cepljenje za določeno število dni, saj cepljenja, prenašanja podatkov v novo aplikacijo ter vzporednega vodenja prijavljenih v dveh bazah, ni mogoče varno izvajati. Kot primer lahko navedemo tudi, da uvozna tabela vključuje kot obvezen podatek ZZZS številko ali EMŠO. V cepilnem centru ZD Ljubljana imamo v tem trenutku približno 110.000 naročil pacientov. Od teh jih 28.000 zaradi preteklega načina naročanja, nima ZZZS številke. Čas, potreben za posodobitev navedenega stanja, je težko oceniti. 
V cepilnem centru ZD Ljubljana se trenutno izvaja do 4000 cepljenj dnevno, zato tovrsten prenos podatkov ni primeren. Ustrezna rešitev bi bila povezava obstoječih aplikacij, ki jih uporabljajo cepilni centri, s portalom zVEM. Prav tako je cepivo, ki smo ga naročali ta teden, namenjeno osebam, ki so bile doslej prijavljene v naš sistem in zato uvoz drugih oseb popolnoma spremeni strukturo in vrstni red cepljenja, skrb je, da je veliko oseb iz seznama že cepljenih in bi lahko prišlo do odklonov. 
V tem trenutku vodimo tudi komunikacijsko kampanjo, s katero vzpodbujamo ljudi k cepljenju in vabimo naj se na cepljenje prijavijo preko naše spletne strani ali preko izbranega osebnega zdravnika. Naročanje na cepljenje proti covid-19 v cepilnem centru ZDL tako ostaja nespremenjeno dokler potekajo dogovori med ZDL in MZ. V primeru sprememb bomo javnost o tem pravočasno in ustrezno obvestili. 
V ZDL pozdravljamo odločitev o sprostitvi cepljenja za vse starostne skupine in vzpostavitvi enotnega nacionalnega sistema za naročanje, je pa ob tem nujno potrebno izvajalcem cepljenja omogočiti, da se ob že znanem kadrovskem pomanjkanju lahko temu ustrezno prilagodijo s čim manj odkloni. Naša poglavitna skrb in cilj je izključno zagotoviti čim večjo precepljenost na kakovosten in varen način.

Preberite tudi: