sreda, 15. 9. 2010

Starosti prijazno mesto

Predstavljamo knjigo »Starosti prijazna Ljubljana«, v kateri so zbrani izsledki raziskave o starejših v prestolnici v letih 2008-2009.

Knjiga dr. Božidarja Voljča »Starosti prijazna Ljubljana« je projekt Inštituta Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje, ki v sodelovanju s Svetovno zdravstveno organizacijo (WHO, 2007) v Sloveniji uvaja njen program Starosti prijaznih mest, s katerim želijo mestnim oblastem po svetu pomagati pri uvajanju prijaznejšega načina življenja in odnosa do starejših meščanov.

Program »Starosti prijazno mesto« želi s predlogi starejših meščank in meščanov, v demokraciji »od spodaj navzgor«, izboljšati vedenjske vzorce in socialno kulturno življenje v mestih. Pri tem so izkušnje, modrost in dobronamernost starejših meščank in meščanov zgolj podlaga za izboljšanje, ki bi olajšalo življenje vseh meščanov in vseh generacij. Tako je program »Starosti prijazna mesta« kljub svojemu nazivu po svoji naravi medgeneracijski program.

Ljubljana je prvo slovensko mesto, ki se je ob podpori Mestne občine Ljubljana, odločilo pristopiti k projektu »Starosti prijazno mesto« in je tako postala vzorec ostalim slovenskim mestom.

Knjigo »Starosti prijazna Ljubljana« (v priponki) je avtor dr. Božidar Voljč predstavil na novinarski konferenci v torek, 14. septembra 2010, v ljubljanski Mestni hiši.