sreda, 10. 11. 2010

Staršem otrok vrtca Viški gaj

MOL bo staršem, katerih otroci obiskujejo enoti Bonifacij in Kozarje vrtca Viški gaj, zaradi odpravljanja posledic septembrskih poplav na le-teh, omogočila začasni izpis iz vrtca.

Mestna občina Ljubljana bo staršem kateri imajo otroke v vrtcu Viški gaj, zaradi odpravljanja posledic septembrskih poplav, ki so pustile posledice na enoti Bonifacij in Kozarje, v času od njunega zaprtja, t.j. 20. 9. 2010, do začetka ponovnega delovanja po odpravi posledic poplav omogočila začasni izpis iz vrtca.

Stroške začasnega izpisa otrok v celoti krije MOL iz proračuna, sklep pa velja za čas, ko sta Enoti Bonifacij in Kozarje Vrtca Viški gaj zaradi opravljanja posledic zaprti.

Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje MOL