ponedeljek, 11. 6. 2007

»START« v Mestni hiši

V Veliki dvorani Mestne hiše je v četrtek, 7. junija 2007, potekala mednarodna delavnica evropskega projekta START.

Udeležence delavnice, na kateri so strokovnjaki izmenjevali izkušnje na področju reševanja problemov transporta blaga v njihovih mestih in podali svoje rešitve in predloge za Ljubljano, je uvodoma nagovoril župan Zoran Janković.

Predstavniki Ljubljane so predstavili lokalne razmere, identificirane težave in priložnosti ter prioritetna področja transporta blaga v mestu, strokovnjaki iz ostalih partnerskih mest pa lastne izkušnje pri reševanju problematike transporta blaga v njihovih mestih.
Cilj delavnice je priprava priporočil z možnimi ukrepi za izboljšanje obstoječih razmer v Ljubljani in posledično tudi drugih večjih mestih v Sloveniji.

Projekt START (Short Term Actions to Reorganize Transport of Goods) je del programa Evropske komisije – IEE (Inteligentna energija Evrope), v katerem sodelujejo Mestna občina Ljubljana ter mesta Göteborg, Bristol, Ravenna in Riga.
Gre za triletni projekt, ki je namenjen organizaciji transporta blaga v mestih oziroma prometni zasnovi transporta blaga.
Cilji projekta START so zmanjševanje porabe energije z energetsko učinkovitejšim transportom blaga v mestu, zmanjšanje porabe energije in emisij tovornega prometa v mestih, povečanje ozaveščenosti in sodelovanja na strani lokalnega transportnega sektorja, povečanje javno - zasebnega sodelovanja ter povečanje izmenjave izkušenj na meddržavnem nivoju.

Mesto Ljubljana je v okviru projekta START osredotočeno predvsem na izmenjavo izkušenj, ki so jih na tem področju že pridobila druga evropska mesta in projektni partnerji.

Več informacij o projektu in delavnici: http://www.start-project.org, http://www.ljubljana.si/

Služba za odnose z javnostmi MOL