sreda, 22. 4. 2015

Start:up Ljubljana

Posamezniki z inovativnimi idejami, podjetniški talenti in ekipe, ki želijo preveriti in razviti podjetniško idejo, se lahko odslej na spletni platformi Start:up Ljubljana seznanijo s programi, dogodki in priložnostmi, ki so jim na voljo v Ljubljani in v Osrednjeslovenski regiji.

Vstop mladih na trg dela je izredno problematičen, v času gospodarske krize še dodatno zaostren, zato sta Tehnološki park Ljubljana (TP Lj) in Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije (RRA LUR) prevzela pobudo za vzpostavitev odprte platforme Start:up Ljubljana, katere vizija in cilj je povezovanje institucij in predstavitev ključnih regionalnih podjetniških programov s spremljajočimi storitvami za aktivacijo podjetniških talentov in za zagon ter rast start-up podjetij.

Mag. Iztok Lesjak, direktor Tehnološkega parka Ljubljana, je ob zagonu platforme in programa Start:up Ljubljana poudaril, da je cilj projekta trajnostno vključevanje mladih na trg dela. »V projektu Start:up Ljubljana sodelujemo najpomembnejši deležniki podjetniškega ekosistema, z namenom povečati prepoznavnost naših programov, ki bodo omogočili razcvet podjetniških talentov in start-up podjetji z visoko dodano vrednostjo in novimi delovnimi mesti.« V projektu bo Tehnološki park Ljubljana izkoristil znanje in 20 letne izkušnje na področju spodbujanja in vzpostavljanja nacionalnih programov za aktivacijo podjetniških talentov ter start-up podjetij.

Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije, ki je skupaj s Tehnološkim parkom Ljubljana, nosilka projekta Start:up Ljubljana, že več let izvaja programe za spodbujanje razvoja kreativnih industrij in podjetništva, temelječega na znanju, inovativnosti in ustvarjalnosti. S tega vidika je mag. Lilijana Madjar, direktorica Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije, izpostavila, da »je bila odločitev o aktivnem sodelovanju Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije pri izvajanju programa Start:up Ljubljana povsem strateški korak k nadaljnjemu sooblikovanju podjetniškega ekosistema na ravni regije.«

Enotna platforma povezuje programe regionalnih partnerjev v celovit regionalni start-up ekosistem. S tem pristopom se homogeno krepijo regionalna prizadevanja za spodbujanje in krepitev podjetništva ter se, s povezovanjem, nadgrajujejo na nacionalni nivo oz. nacionalne programe Iniciative Start:up Slovenija.

Na Start:up Ljubljana so izpostavljeni programi za podjetne talente, kot so podjetniške delavnice, forumi, tekmovanja, podjetniški vikendi ipd.:
• Start:up Ljubljana STARS (serija podjetniških dogodkov, kjer se srečuje ljubljanska start-up skupnost) izvajajo v sodelovanju vsi partnerji Start:up Ljubljana.
• Regionalni center kreativne ekonomije (izobraževanja, delavnice, svetovanja in drugi dogodki za kreativce) izvaja RRA LUR.
• Podjetno v svet podjetništva (program v katerega so vključeni visoko izobraženi, a brezposelni mladi, katere se usposobi za samostojno podjetniško pot) izvaja RRA LUR.
• Podjetništvo z družbenim učinkom – Ferfl (preverjanje, razvijanje in udejanjanje inovacij s strani nosilcev socialnih in pozitivnih družbenih inovacij nosilci socialnih in pozitivnih družbenih inovacij le-te ustrezno preverijo, razvijajo in udejanjijo) izvaja Javni Zavod Cene Štupar.
• Dnevni podjetništva (brezplačne podjetniške delavnice z namenom predstavitve specializiranih znanj in vedenj s področja vodenja podjetij, tehnologij, marketinga in internacionalizacije poslovanja) izvaja Tehnološki park Ljubljana in Data d.o.o. s partnerji.
• Podjetniško svetovanje (individualna svetovanja, ki jih izvajajo sodelujoči mentorji: Branko Drobnak, Gregor Cuzak, Jaka Vadnjal, Jure Mikuž, Tatjana Zabasu, Boštjan Škorjak, Matjaž Krč, Borut Potočnik, Lojze Bertoncelj).

Mag. Bojan Hajdinjak, direktor Javnega zavoda Cene Štupar – Center za izobraževanje Ljubljana, je ob vključitvi v Start:up Ljubljana povedal, da je »vesel, da je podpora posameznikom in ekipam, ki imajo ideje z družbenim učinkom, obrodila sadove in da je program spodbujanja podjetništva z družbenim učinkom Ferfl tudi regijsko prepoznan kot ključen za podporo iniciativam, ki delujejo na področju tovrstnega podjetništva. S povezovanjem, ki sta ga na tem področju izkazala Tehnološki park Ljubljana in Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije, bomo zagotovili kakovosten nabor vsebin, ki jih start-up podjetja potrebujejo za svoj zagon in rast.«

Poleg programov za podjetne talente so na Start:up Ljubljana izpostavljeni tudi programi za startup podjetja. Ti so namenjeni podjetniškim ekipam, ki se odločajo za zagon svojih start-up podjetij. Programi vključujejo svetovanje in mentorstvo, dostop do mednarodnih dogodkov in medijsko prepoznavnost:
• Start:up Geek House šola (zajema celoten spekter najsodobnejših znanj s področja gradnje start-up podjetij) izvaja Tehnološki park Ljubljana.
• Start:up Ljubljana podjetniški vikend (preverjanje poslovne ideje v 48 urah) izvajajo partnerji Start:up Ljubljana.
• Podjetniške srede (delavnice in seminarji namenjeni širjenju novega znanja, razvoju strokovnih kompetenc ter mreženju in druženju podjetnikov) izvaja Tehnološki park Ljubljana.
• Start:up Ljubljana SI (letna predstavitev podjetniških idej, katere so se vzpostavile in zaživele v okviru programov sodelujočih partnerjev Start:up Ljubljana).

Poleg podpornih podjetniških organizacij se v prestolnici nahajajo tudi najpomembnejše institucije znanja in raziskovalne institucije, kar pomeni, da je Ljubljana valilnica podjetniških talentov in inovativnih podjetij. K pobudi Start:up Ljubljana so pristopili tudi Institut Jožef Stefan, Kemijski institut, Nacionalni institut za biologijo ter Univerza v Ljubljani. Maja Makovec Brenčič, prorektorica za področje prenosa znanja na Univerzi v Ljubljani, je izpostavila, da Univerza v Ljubljani spodbuja in ozavešča študente, da se že v času študija čim bolje pripravijo na svojo karierno pot ter ob tem poudarila, da je ena od poti tudi podjetniška in raziskovalno inovativna: »V ta namen podeljujemo tudi Rektorjevo nagrado za naj inovacijo Univerze v Ljubljani. Zato, da bi bili v vseh teh aktivnostih v Ljubljani in širše še bolj povezani, pozdravljamo pobudo Start:up Ljubljana, saj bomo tako skupaj soustvarjali boljše podporno okolje, nove priložnosti in učinkovitejši pretok informacij mladim in vsem tistim, ki si želijo podjetniških izzivov.«

Mag. Iztok Lesjak, direktor Tehnološkega parka Ljubljana je predstavil tudi dolgoročne cilje programa Start:up Ljubljana: »Platforma bo ključno prispevala mednarodni prepoznavnosti in privlačnosti Ljubljane ter Osrednjeslovenske regije za tuje podjetniške talente in s tem uvrstila Ljubljano na zemljevid mednarodnih podjetniških hubov. Prvi rezultati so že vidni, saj smo od lanskega leta kot posredniška organizacija v okviru programa Erasmus za mlade podjetnike, omogočili prihod v Ljubljano že sedmim tujim podjetnikom, ki so razvijali lastno podjetniško idejo«.

Povezovanje institucij na področju spodbujanja podjetništva in krepitev tako regionalne kot mednarodne vloge Ljubljane in Osrednjeslovenske regije je pozdravil tudi župan Zoran Janković. Vzpostavitev platforme Start:up Ljubljana je pospremil z besedami »Podjetnika definira pogum, samozavest in znanje. S povezovanjem in izvajanjem usposabljanj ter prenosom podjetniških veščin bomo razblinili strah pred neuspehom!«