torek, 11. 7. 2017

Štipendije MOL za nadarjene dijake in študente

Mestna občina Ljubljana bo tudi letos razpisala štipendije za nadarjene dijake in študente, ki imajo stalno prebivališče v Ljubljani, za šolsko oziroma študijsko leto 2017/18. Na spletni strani www.ljubljana.si bo razpis objavljen 5. avgusta 2017.

Razpisanih bo 90 štipendij, in sicer:

  • 16 za dijake
  • 35 za študente dodiplomskega izobraževanja in enovitega magistrskega študija v Republiki Sloveniji
  • 26 za študente podiplomskega (razen enovitega magistrskega) izobraževanja v Republiki Sloveniji
  • 4 za dodiplomski študij v tujini
  • 9 za podiplomski študij v tujini

Kandidati se bodo lahko prijavili prek aplikacije E-razpis za štipendije za nadarjene dijake in študente Mestne občine Ljubljana.

Za dijake se bo rok za prijavo iztekel 5. septembra, za študente pa 5. oktobra 2017.

Pogoje in kriterije za pridobitev štipendije MOL si lahko preberete v neuradno prečiščenem besedilu Odloka o štipendiranju (Uradni list RS, št. 54/2010 in 59/2013).

Dijake naj spomnimo še, da do 20. septembra 2017 lahko kandidirajo tudi za štipendije za deficitarne poklice za šolsko leto 2017/18, ki jih razpisuje Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije. Podrobnosti najdete na spletni oziroma na FB strani sklada.