petek, 4. 8. 2017

Objavljen razpis za štipendije za nadarjene dijake in študente

Mestna občina Ljubljana tudi letos razpisuje štipendije za nadarjene dijake in študente, ki imajo stalno prebivališče v Ljubljani, za šolsko oziroma študijsko leto 2017/18.

Razpisanih je 90 štipendij, in sicer:

  • 16 za dijake
  • 35 za študente dodiplomskega izobraževanja in enovitega magistrskega študija v Republiki Sloveniji
  • 26 za študente podiplomskega (razen enovitega magistrskega) izobraževanja v Republiki Sloveniji
  • 4 za dodiplomski študij v tujini
  • 9 za podiplomski študij v tujini

Kandidati se bodo lahko prijavili prek aplikacije E-razpis za štipendije za nadarjene dijake in študente Mestne občine Ljubljana.

Za dijake se bo rok za prijavo iztekel 5. septembra, za študente pa 3. oktobra 2017.

Več informacij o razpisu najdete tu.

Pogoje in kriterije za pridobitev štipendije MOL si lahko preberete v neuradno prečiščenem besedilu Odloka o štipendiranju (Uradni list RS, št. 54/2010 in 59/2013).

Dijake naj spomnimo še, da do 20. septembra 2017 lahko kandidirajo tudi za štipendije za deficitarne poklice za šolsko leto 2017/18, ki jih razpisuje Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije. Podrobnosti najdete na spletni oziroma na FB strani sklada.