sreda, 4. 4. 2007

Storitve MOL in Holdinga Ljubljana na enem mestu

Župan Zoran Janković je v torek, 3. aprila 2007, v pritličju stavbe Kresija na Mačkovi ulici 1 odprl skupno glavno pisarno Mestne občine Ljubljana in Javnega Holdinga Ljubljana.

Župan Zoran Janković je prostore odprl skupaj z direktorico Javnega holdinga Ljubljana Zdenko Grozde in direktorjem Mestne uprave MOL Vasjo Butino.

V pritličju Kresije so od zdaj meščanom na enem mestu dostopne storitve sprejemne pisarne in skupnega vložišča Mestne uprave MOL, hkrati pa lahko plačujejo položnice brez provizije za storitve javnih podjetij Energetika Ljubljana, Vodovod-Kanalizacija in Snaga. Poleg tega je na novo odprti lokaciji mogoče kupiti tudi žetone za mestni potniški promet, mesečne nalepke za mestni potniški promet (med 28. in 8. dnem v mesecu), ter poravnati stroške za lisičenje.

Delovni čas skupne glavne pisarne je od ponedeljka do četrtka od 8. do 17. ure, ob petkih pa od 8. do 13. ure.
Stroške priklenitve lisic je mogoče poravnati od ponedeljka do petka od 6. do 22. ure (ob sobotah, nedeljah in praznikih je na parkirišču Krekov trg dežurstvo javnega podjetja Parkirišča od 6. do 22. ure, nočno dežurstvo pa vsak dan od 22. do 6. ure zjutraj).

Z otvoritvijo skupne blagajne na Mačkovi ulici je ukinjena blagajna za poravnavo stroškov zaradi priklenitve lisic na Trgu Republike, prenehala pa je delovati tudi blagajna na Verovškovi 70 (Energetika Ljubljana). Blagajna na Vodovodni 90 (JP Vodovod-Kanalizacija) bo poslovala še naprej in sicer od ponedeljka do petka od 8. do 13. ure, ob sredah pa od 8. do 17. ure.

V skupni glavni pisarni oziroma vložišču Mestne uprave Mestne občine Ljubljana lahko občani, namesto na prejšnjih lokacijah (Proletarska ulica 1, Adamič – Lundrovo nabrežje II, Ambrožev trg 7 in Trg Mladinskih delovnih brigad 7) vse zadeve rešujejo in urejajo na enem mestu.
Na stari lokaciji, na Poljanski ulici 28, ostaja zaenkrat samo še pisarna Oddelka za urbanizem MOL. Ta naj bi se v stavbo Kresije preselila do konca aprila.

V Mestni občini Ljubljana in Javnem Holdingu Ljubljana se zavedamo, da je čas občanov dragocen. Z otvoritvijo skupne glavne pisarne, kjer bodo lahko vse omenjene storitve odslej uredili na enem mestu, jim zato želimo prihraniti številne odvečne poti.

Služba za odnose z javnostmi MOL