petek, 23. 12. 2011

Strategija razvoja kulture

Mestna občina Ljubljana objavlja osnutek Strategije razvoja kulture v MOL 2012-2015 in vabi k sodelovanju v javni razpravi, ki bo trajala do 23. januarja 2012.

V letu 2008 sprejeta Strategija razvoja kulture Mestne občine Ljubljana za obdobje 2008-2011, je v mestno kulturno politiko vnesla številne strukturne in vsebinske premike. Zakonsko določeno vsakoletno poročanje Mestnemu svetu o uresničevanju zastavljenih ciljev in predlogi nekaterih sprememb kažejo, da je bila strategija domala v celoti uspešno realizirana. Za nami je obdobje, ko so se v Mestni občini Ljubljana dogajale strukturne spremembe na področju delovanja javnih zavodov s področja kulture, ki so v javnosti zelo odmevale, najsi je šlo za združitev šestih splošnih knjižnic v eno, pripojitev Gledališča za otroke in mlade Lutkovnemu gledališču ali spojitev Mestnega muzeja in Mestne galerije v enoten javni zavod. Kljub pomislekom danes konkretni podatki nedvomno potrjujejo, da je bila z vidika programske ponudbe, poslovanja in organiziranja javnih zavodov, sleherna od teh potez pravilna. Z vidika večanja dostopnosti kulturne ponudbe v prestolnici sta se s Festivalom kulturno umetnostne vzgoje Bobri in Festivalom Junij v Ljubljani zgodila pomembna premika - nastali sta dve novi kulturni blagovni znamki, ki promovirata kakovostno kulturno produkcijo. Področje knjige je s projektom Ljubljana - svetovna prestolnica knjige 2010 doživelo močan razmislek o mestu knjige v kulturni politiki, obenem pa smo številnim nevladnim organizacijam in posameznikom zagotovili boljše prostorske pogoje za delovanje.

Z osnutkom Strategije razvoja kulture Mestne občine Ljubljana za obdobje 2012-2015 zarisujemo pomembne premike, ki temeljijo na drugih prioritetah in poudarkih. V splošnih načelih mestna kulturna politika sicer sledi prioritetam kakovosti, dostopnosti in raznovrstnosti kulturne ponudbe v Mestni občini Ljubljana, se pa denimo ne ukvarja več s prestrukturiranjem javnega sektorja, saj 11 v mestu delujočih javnih zavodov s področja kulture predstavlja v sedanjih okoliščinah dobro delujočo mrežo. Med cilji v strategiji v prvi vrsti izpostavljamo največji projekt Mestne občine Ljubljana v naslednjem obdobju - Center Rog. Učinki tega projekta, tako v investicijskem kot programskem in institucionalnem smislu, bodo vidni na ravni kulturne produkcije, spodbujanja inovativnosti, gospodarskega razvoja, izobraževalnega procesa in kulturnega turizma. Veliko pozornost v strategiji namenjamo kulturni vzgoji in kulturnemu turizmu, mestna kultura bo še močneje vpeta v medresorsko povezovanje, zlasti s šolstvom in Javnim zavodom Turizem Ljubljana. Medresorski vidik kulture je očiten tudi pri povezovanju s področji urbanizma (v poglavju Kultura in javni prostor), regijskega razvoja (Center Rog), varovanja okolja (Bobrova vas), mednarodnega sodelovanja (sodelovanje z evropskimi mesti) itn. S strategijo tudi dajemo poudarek večanju dostopnosti kulture za vse prebivalce in obiskovalce Ljubljane in napovedujemo učinkovitejšo promocijo kulturne produkcije. Z vidika dolgoročnega načrtovanja izboljšanja kulturne infrastrukture ponujamo z osnutkom strategije v premislek 14 investicij na različnih področjih kulture, ki so dolgoročno ključne za razvoj mestne kulture.

Javna razprava o osnutku Strategije razvoja kulture v MOL 2012-2015 poteka od 22. 12. 2011 do 23. 1. 2012. Vabljeni vsi, da svoje pripombe, predloge ali komentarje, posredujete na naslov Oddelka za kulturo MU MOL, Ambrožev trg 7, 1000 Ljubljana, ali na elektronski naslov: kultura@ljubljana.si.

Vljudno vabljeni tudi na javno tribuno na temo osnutka nove strategije, ki bo v Veliki sejni dvorani Mestne hiše 12. 1. 2012, ob 10. uri.

Razvoj kulture v Ljubljani je skrb vseh, ki delujemo na področjih kulture, najsi gre za gledališča, vizualne umetnosti, intermedijske umetnosti, glasbo, knjigo, knjižnice, kulturno dediščino, medije ali filmsko umetnost. Je tudi skrb tistih, ki jim je kultura namenjena - uporabnikom kulture, in vseh tistih, ki tako ali drugače vplivajo na položaj kulture, zato kultura še zdaleč ni le stvar kulturnikov. Obdobje zadnjih štirih let je bilo obdobje, ko je Ljubljana prvič sprejela strategijo razvoja kulture in jo v dobršni meri dosledno uresničevala. Rezultati tega obdobja potrjujejo, kako pomembno je, da ima mestna kulturna politika svoj strateški načrt. V času finančne krize pa je sledenje začrtanim prioritetam in ciljem toliko bolj usodno za razvoj slehernega področja. Potrudimo se, da bo v naslednjem obdobju Ljubljana imela najboljšo možno strategijo razvoja kulture!