ponedeljek, 18. 10. 2021

Subvencionirano varstvo med jesenskimi počitnicami

Na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje programov varstva otrok smo izbrali 7 sofinanciranih programov, ki bodo potekali med jesenskimi šolskimi počitnicami in bodo namenjeni učencem do 5. razreda.

Programi počitniškega varstva bodo glede na epidemiološko stanje in smernice NIJZ ter Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport smiselno prilagojeni glede velikosti skupin, morebitne uporabe zaščitne opreme, razkuževanja...

  • Vsi programi so 9-urni in vključujejo prehrano (kosilo in dve malici).
  • Programi so namenjeni otrokom, ki so v letošnjem šolskem letu vključeni v 1., 2., 3., 4. ali 5. razred osnovne šole in imajo stalno prebivališče v Mestni občini Ljubljana.
  • Programi so namenjeni tudi mladostnikom do 18. leta starosti, če gre za osebe s posebnimi potrebami.
  • Programi so namenjeni tudi otrokom družin, ki nimajo stalnega bivališča v MOL in živijo v študentskih domovih v Ljubljani, vendar le v primeru, da otroci obiskujejo osnovne šole v Ljubljani.
  • Ne glede na navedeno ceno programa, imajo vsi izvajalci na voljo mesta za socialno ogrožene otroke, za katere je varstvo v celoti brezplačno.

Za dodatne informacije glede programov in prijav se obrnite neposredno na izvajalce.

Preberite tudi: