petek, 26. 1. 2024

Subvencionirano zimsko počitniško varstvo

Na Mestni občini Ljubljana med zimskimi šolskimi počitnicami subvencioniramo program počitniškega varstva, ki ga izvaja Plesni klub Ples Plus.

Počitniško varstvo bo potekalo od 19. do 23. februarja 2024. 
Program je 9-urni in vključuje prehrano (kosilo in dve malici). Namenjen je otrokom, ki so v letošnjem šolskem letu vključeni v 1., 2., 3., 4. ali 5. razred osnovne šole in imajo stalno prebivališče v Mestni občini Ljubljana. Program je namenjen tudi mladostnikom do 18. leta starosti, če gre za osebe s posebnimi potrebami in lahko izvajalec zanje zagotovi strokovno in varno izvedbo, ter otrokom družin, ki nimajo stalnega bivališča v MOL in živijo v študentskih domovih v Ljubljani, vendar le v primeru, da otroci obiskujejo osnovne šole v Ljubljani.

Iz pripete tabele je razvidno, koliko mest je na voljo za socialno ogrožene otroke, za katere je varstvo v celoti brezplačno.

Za dodatne informacije glede programa in obrnite neposredno na izvajalca, ki zbira tudi prijave.

Preberite tudi: