ponedeljek, 14. 9. 2020

Sv. Urh v času druge svetovne vojne (1941–1945)

Na Urhu smo odprli prenovljene prostore nekdanje mežnarije, v katerih je zdaj na ogled stalna razstava Sv. Urh v času druge svetovne vojne (1941–1945).

Stalna razstava Sv. Urh v času druge svetovne vojne (1941–1945) je na ogled v stavbi (doslej nadstrešnica nad kletjo nekdanje mežnarije), ki je bila po dolgotrajnem postopku denacionalizacije Mestni občini Ljubljana vrnjena v last konec leta 2015.
Stavba stoji na območju, ki je bilo kot spomeniško območje urejeno v letih 1951-1955 po načrtih Jurija Kobeta.

foto

Obnova stavbe se je začela leta 2019, zaključila pa spomladi 2020. Načrte za prenovo objekta in za postavitve razstave je izdelalo projektivno podjetje Atelierarhitekti (Jurij Kobe in Maja Kovačič). Za ta projekt sta prejela nagrado Zlati svinčnik 2020, ki jo podeljuje Zbornica za arhitekturo in prostorsko načrtovanje najboljšim arhitekturnim realizacijam. Besedilo in izbor fotografskega materiala je nastalo v Mestnem muzeju in galerijah Ljubljana v sodelovanju z dr. Blažem Vurnikom.

foto

V neposredni bližini stavbe je grobnica žrtev 2. svetovne vojne. Nad platojem grobnice se dviga spomenik, delo kiparjev Karla Putriha in Zdenka Kalina. Kiparja sta v reliefih na obodu spomenika upodobila tedaj pogoste teme – motivi se tako imenujejo Pomoč ranjencu in Begunci (Karel Putrih) ter Talci in Mučenci (Zdenko Kalin). Bronaste figure na vrhu spomenika prikazujejo snidenje ljudi iz okupirane Ljubljane in borcev. Grobnica ima status vojnega grobišča.

Celotno območje ima status kulturnega spomenika lokalnega pomena na podlagi Sklepa o razglasitvi spomeniškega območja Urh pri Ljubljani za kulturni spomenik lokalnega pomena od leta 2003.