ponedeljek, 14. 5. 2007

Svet ustanoviteljev Holdinga Ljubljana zasedal v Velikih Laščah

11. maja 2007 je v Velikih Laščah, na povabilo tamkajšnjega župana, zasedal Svet ustanoviteljev javnih podjetij, povezanih v Holding Ljubljana, d.o.o..

Svet ustanoviteljev javnih podjetij povezanih v Holding Ljubljana je na svoji 4. redni seji sprejel predlog rebalansa poslovnega načrta javnega podjetja Energetika Ljubljana za leto 2007, sprejel metodologijo javnega podjetja Vodovod Kanalizacija za obračun storitev odvajanja in čiščenja industrijske odpadne vode, predelave tekočih odpadkov in gošč ter določil cene za opravljanje pogrebnih storitev izven rednega delovnega časa in se nanaša na izvajanje pogrebnih svečanosti ob sobotah in nedeljah.

Z rebalansom poslovnega načrta Energetike Ljubljana je omogočena izdelava dokumentacije za manjšo solarno elektrarno na objektu Verovškova 62, omogočen pogoj za nakup programskega paketa za daljinsko ogrevanje in prodajo manjših zemljišč.

Primestni župani so podali tudi informacijo o odločitvah občinskih svetov k višini investicij za leti 2008 in 2009, zaradi prenosa poslovnega deleža javnih podjetij Žale, Parkirišča in Ljubljanske tržnice.
Sprejeli so odločitev, da se postopek prenosa navedenih javnih podjetij nadaljuje ter da župani do naslednje seje Sveta ustanoviteljev sporočijo vrednost investicij, ki jih bo javno podjetje Vodovod Kanalizacija upoštevalo pri pripravi poslovnega načrta družbe za leti 2008 in 2009.

Služba za odnose z javnostmi